Wat is de betekenis van Sneeuw?

2018
2021-03-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sneeuw

sneeuw - zelfstandig naamwoord 1. water dat als witte vlokken uit de lucht valt ♢ er lag een dik pak sneeuw 1. zo wit als sneeuw [heel erg wit] 2. het verdwijnt als sneeuw voor...

Lees verder
2017
2021-03-05
Televisiemakers

Jargon & Slang van Televisiemakers

Sneeuw

Sneeuw - witte vlekjes op het beeldscherm, als teken van slechte ontvangst (of geen uitzending).

2009
2021-03-05
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

sneeuw

(de; g.mv.) (de golfregels) - tijdelijk water, óf los natuurlijk voorwerp.

1997
2021-03-05
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

sneeuw

zie vallen.

1993
2021-03-05
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Sneeuw

Neerslag in de vorm van afzonderlijke of tot vlokken samengeklonterde ijskristallen. IJskristallen ontstaan als de temperatuur onder het vriespunt daalt en de waterdruppeltjes een vrieskern bezitten waaromheen de minuscule ijskristalletjes kunnen aangroeien. Deze ijsvorming verloopt het snelst bij temperaturen van omstreeks 12°C. De in een wolk gev...

Lees verder
1981
2021-03-05
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sneeuw

Als zich wolken vormen bij een temperatuur onder o° C, gaat de waterdamp condenseren en ontstaan kleine, meestal stervormige ijskristallen, die tot neerslag leiden. Wanneer de temperatuur ook op lagere hoogte onder het vriespunt ligt, verenigen de ijskristallen zich tot sneeuwvlokken. Poedersneeuw is fijnkorrelige droge sneeuw, natte sneeuw (ei...

Lees verder
1950
2021-03-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SNEEUW

v., 1. neerslag van in de dampkring, beneden het vriespunt afgekoelde, gekristalliseerde waterdeeltjes die in vlokken neervallen : er valt sneeuw; de velden zijn met sneeuw bedekt; — (zegsw.) het verdwijnt als sneeuw voor de zon, liet verdwijnt snel, geheel en al; — zo wit als sneeuw, zuiver wit; — (spr.) sneeuw op slik geeft ijs...

Lees verder
1949
2021-03-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sneeuw

kristallijn neerslag, bestaande uit prachtige symmetrische figuren, gemiddelde middellijn 2 mm ; ontstaat in de wolken uit beneden 0 gr. C. afgekoelde waterdruppeltjes. Cirrus- en cirrostratuswolken bestaan bijna uitsluitend uit ijskristallen.

Lees verder
1939
2021-03-05
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Sneeuw

Blank om blank.

1933
2021-03-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sneeuw

Atmosferische → neerslag van ijskristallen, die, hetzij afzonderlijk, hetzij samengevoegd in sneeuwvlokken, neervallen. De sneeuwkristallen behooren tot het hexagonaal stelsel en worden onderscheiden in: 1° tafelvormige kristallen (ster-, plaatvormen en combinaties van beide vormen), bij groote ontwikkeling volgens de drie horizontale asse...

Lees verder
1928
2021-03-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Sneeuw

is een van de vormen, waarin het water op de aarde neerslaat. Als bij het condenseren — het overgaan van den dampvormigen in den vloeibaren toestand — de temperatuur beneden het vriespunt ligt, dan ontstaan geen waterdrupjes maar fraaie, zeer fijne kristalvormige figuren. De figuurtjes hechten zich aan elkander tot sneeuwvlokken. Die sn...

Lees verder
1926
2021-03-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sneeuw

Uit den dampkring slaat het water niet alleen in vloeibaren toestand neer als regen, maar ook in vasten toestand als hagel en sneeuw (Job 38 : 22; Jes. 55:10). Zoo nadeelig de hagel is, zoo voordeelig is de sneeuw: men denke er slechts aan, dat al onze groote rivieren hun oorsprongen hun voeding hoofdzakelijk te danken hebben aan sneeuw. Sneeuw wor...

Lees verder
1916
2021-03-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Sneeuw

Sneeuw - atmosferische neerslag, welke bij temperatuur onder het vriespunt door sublimatie van den atmosferischen waterdamp tot ijskristalletjes ontstaat. Bij groot waterdampgehalte ontstaan ijskristalletjes en ijsplaatjes, die, als zij grooter worden, aangroeien tot meer of minder groote vlokken en gaan vallen. Sneeuw ontstaat eerst bij temperatuu...

Lees verder
1898
2021-03-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SNEEUW

SNEEUW - v. (dicht, ook onz.), fijn verdeeld water dat in den dampkring beneden het vriespunt afkoelt, kristalliseert en in kleinere of grootere vlokken neervalt: er valt sneeuw, de velden zijn met sneeuw bedekt; — (spr.) het verdwijnt als sneeuw voor de zon, het verdwijnt snel, geheel en al; — zoo wit als sneeuw, zuiver wit; —...

Lees verder
1850
2021-03-05
KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Sneeuw

Sneeuwbuien ontstaan vaak in koude lucht uit het poolgebied. Natte sneeuw verdwijnt vaak snel, maar droge sneeuw kan langere tijd blijven liggen. Sneeuwvlokken kunnen het aardoppervlak bereiken als de gehele luchtlaag waar de vlokken doorheen moeten, een temperatuur heeft van rond of beneden het vriespunt. Als de temperatuur tijdens de hele val ond...

Lees verder