Wat is de betekenis van Smaad (rechten)?

2024-05-20
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Smaad (rechten)

Opzettelijke aanranding van iemands goeden naam of eer door ten laste legging van een bepaald feit, met het kennelijk doel, daaraan ruchtbaarheid te geven. Ook al is hetgeen ten laste gelegd wordt, niet met de waarheid in strijd, dan kan er toch sprake zijn van smaad. Iemand, die aan een oude strafzaak opnieuw bekendheid geeft, met het doel iemand...