Wat is de betekenis van Smaad?

2024-04-24
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

smaad

Smaad is een term die verwijst naar het publiekelijk uiten van onwaarheden of lasterlijke opmerkingen over iemand met het doel om hun reputatie te schaden. Smaad kan mondeling plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van geruchten of lasterlijke opmerkingen, of schriftelijk, bijvoorbeeld door middel van gepubliceerde artikelen of op sociale media.Sma...

2024-04-24
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Smaad

Smaad is een vorm van belediging waarbij men opzettelijk iemands goede naam en eer aantast door deze persoon van iets te beschuldigen. De bedoeling hiervan is dat deze beschuldiging openbaar wordt. Het doel van smaad is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.Bij smaad moet er worden voldaan aan drie voorwaarden. Dit zijn: het opzett...

2024-04-24
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

smaad

Het opzettelijk publiekelijk zwartmaken van een ander om de reputatie van het slachtoffer te ruïneren.

2024-04-24
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

smaad

hoon, belediging; gesmaad, hoon, beledig.

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Smaad

s., smaed, hún, forsprek (it).

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SMAAD

m., g. mv., bejegening die iemands eer, goede naam of aanzien aantast, opzettelijke grievende belediging : iem. smaad aandoen ; smaad lijden, ondervinden ; zich iets tot smaad aanrekenen ; het misdrijf van smaad, opzettelijke aanranding van iemands eer of goede naam door tenlastelegging van een bepaald feit, met h...

2024-04-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

smaad

m. (hoon: een bijzondere vorm van belediging, rechtst. het opzettelijk aanranders van iems. eer of goede naam door hei ten laste leggen van een bepaald feit met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven; in België: belediging van een openbaar officier, zie officier): iem. smaad aandoen; de smaad uitwissen; België: smaad plegen teg...

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Smaad

het opzettelijk aanranden v. iemands eer of goeden naam d/h ten laste leggen v/e bepaald feit, m/h kennelijk doel, daaraan ruchtbaarheid te geven.