Wat is de betekenis van SLIMHEID?

1952
2023-02-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Slimheid

s., snoadens, slimmens, liepens, bitûftens.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SLIMHEID

v., 1. de eigenschap van geslepen, schrander, vindingrijk te zijn; 2. (...heden) slim bedenksel.

Lees verder