Wat is de betekenis van Sleephelling?

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Sleephelling

In bovenkruier-zaagmolens in plaats van de kraan, de te zagen balken werden langs de sleephelling in de molen getrokken.

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sleephelling

v. (-en), hellend samenstel van planken en balken waarop een schip wordt gesleept tot herstelling.

2024-06-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sleephelling

gedeelte op het terrein van een scheepswerf, waarop nieuwe schepen worden gebouwd of bestaande gerepareerd.

2024-06-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

sleephelling

v. sleephellingen (hellend samenstel van palen en balken, waarop een schip tot herstel gesleept wordt).

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sleephelling

➝ Helling.

2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sleephelling

v. (-en) helling waar de schepen op worden gesleept tot herstelling.

2024-06-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sleephelling

Sleephelling - een helling voor het opslepen van schepen, die onder water gerepareerd of geverfd moeten worden. Hiervan twee soorten, een langshelling, waarop het schip in langsrichting gesleept wordt, alleen nog gebruikt voor zeeschepen op plaatsen, waar geen dokken zijn, en dwarshelling, waar het schip in dwarsrichting op gesleept wordt, nog veel...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Sleephelling

Helling, waar de schepen worden opgesleept tot herstelling.