Wat is de betekenis van SLAGHOUT?

1990
2023-02-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

slaghout

slaghout - Lange, uitgerekte, meestal houten sticks in verschillende maten en vormen gebruikt om ballen mee te slaan in bepaalde sporten zoals honkbal en cricket.

1954
2023-02-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Slaghout

(bosb.) is looihout, dat in korte omloop (7 à 10 jaar) geëxploiteerd wordt. Geoogst worden telkens de uitlopers der stoven (z. Hakhout).

Lees verder
1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Slaghout

o. (-en), 1. hout waarmee men (op iets) slaat of klopt; inz. het houtje der hoedenmakers waarmee zij op de slagboog tikken; — soort van houten sabel waarmee vlas van de houtdeeltjes ontdaan wordt; — houten gereedschap waarmee men bij sommige balspelen, b.v. honkbal, de bal slaat. 2. (Zuidn.) hout dat boven deur of venster als draagstuk...

Lees verder
1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

slaghout

o. slaghouten (hakhout; hout, waarmee men slaat b.v. om de scheven uit het vlas te slaan; Z.-N. draagstuk voor metselwerk).

1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

slaghout

('slach) o. (-en) I. [houten voorwerp] 1. Algm. hout. stok, plank waarmede men slaat. 2. Spel. houten plankje om een bal mede te slaan. II. [witgewas] hout dat men neerslaat, hakt, hakhout.

Lees verder
1898
2023-02-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SLAGHOUT

SLAGHOUT - o. (-en), hout waarmede men (op iets) slaat of klopt, inz. het houtje der hoedenmakers waarmede zij op den slagboog tikken ; — soort van houten sabel waarmede het vlas van de houtdeeltjes ontdaan wordt; — schaarhout, kreupelhout, dat om de 5, 6 of 7 jaar gehakt wordt: het slaghout op struik verkoopen.

Lees verder