Synoniemen van slachthuis

2019-10-21

slachthuis

Het begrip slachthuis heeft 3 verschillende betekenissen: 1) bedrijf waar dieren geslacht worden voordat ze verder verwerkt worden of bij de slager verkocht worden; bedrijf dat de schakel vormt tussen de boerderij en de slager of de vleesverwerkende industrie; slachterij 2) bloederige bende; iets dat eruit ziet alsof het uit het slachthuis komt 3) gebouw of complex waarin een slachthuis gevestigd is; terrein waar het slachthuis zich bevindt; ruimte waarin een slachthuis gevestigd is

2019-10-21

Slachthuis

Slachthuis - (Vlaams) destijds de benaming voor het universiteitsrestaurant Alma II te Leuven. Zie ook aquarium en kazerne.

2019-10-21

slachthuis

slachthuis - Zelfstandignaamwoord 1. een bedrijf waar dieren geslacht worden De koeien werden naar het slachthuis gebracht. Woordherkomst samenstelling van slacht(werkwoord) en huis Synoniemen abattoir

2019-10-21

Slachthuis

Slachthuis - Het Slachthuis, annex vleesgroothandelsmarkt, Jan van Galenstraat, kwam in de plaats van het gemeentelijke Abattoir* aan de Veelaan. Op 8 juni 1983 werd de eerste paal geslagen en in aug. 1984 kwam het gebouw gereed. Flet nieuwe Abattoir kreeg een capaciteit van 25 miljoen kilo geslacht vee per jaar. Verder zijn er voorzieningen getroffen, waardoor het rituele slachten door joodse en islamitische groeperingen in A. kan blijven bestaan.

2019-10-21

Slachthuis

Het s. wordt door de Ned. vleeschkeuringswet vereischt voor het slachten der dieren, die voor menschelijk gebruik zullen dienen. Daar waar de gemeenten te klein zijn om een eigen s. te bouwen, worden langzaam onder dwang van de prov. en rijksoverheid vsch. gemeenten verplicht tot het vormen van keuringskringen, waar dan voor eenige gemeenten te zamen één s. wordt opgericht. De vleeschkeuring kan in een s. centraal geschieden en daardoor bestaat er minder kans op knoeierijen. Zie oo...