Synoniemen van Slaan

2020-04-07

Slaan

Van een flink pak slaag worden kinderen groot. Een kind slaan is een agressieve manier om met hem om te gaan en hij leert er weinig door. Als slaan bedoeld is om een kind iets te leren, is het een erg onhandig middel, wantje leert een kind daarmee ook dat slaan goed is. Als je slaat uit drift is de kans groot datje veel te hard gaat slaan en dan komt kindermishandeling dichtbij. Iemand slaan die kwetsbaar en afhankelijk van je is, is ook heel ongelijkwaardig. Er zijn andere manieren om kinderen...

2020-04-07

Slaan

Slaan - met de deuren slaan: dreigen met ontslag uit het kabinet wanneer men zijn zin niet krijgt.

2020-04-07

slaan

Als leider de hoogste kaart(en) van een kleur spelen. De term wordt alleen gebruikt als het alternatief van snijden beschikbaar is. Voorbeeld:slaanZuid speelt ♠A en een kleine schoppen. Hij heeft nu de keus tussen het spelen van de heer (slaan) en de boer (snijden). Zie ook: acht altijd, negen nooit

2020-04-07

slaan

slaan - Werkwoord 1. (ov) een klap uitdelen; met de arm of een vastgehouden voorwerp een snelle, rakende beweging maken Hij sloeg hem met de vuist op de kin. 2. het voorbrengen van geluid door ergens op te slaan De klok heeft al vier uur geslagen. 3. ergatief ergens plotseling mee beginnen Het paard sloeg op hol. 4. (spel) een stuk van de tegenst...

2020-04-07

slaan

slaan - onregelmatig werkwoord 1. klappen geven ♢ hij sloeg de hond toen die niet luisterde 1. een bal over het net slaan [naar de andere kant ervan] 2. de maat slaan [de maat aangeven met armbewegingen] 3. ze is daar niet weg te slaan ...

2020-04-07

slaan

slaan - (argot) stelen.

2020-04-07

slaan

stelen. Geslagen schoren, gestolen goederen.

2020-04-07

Slaan

zie Beuken, zie Afsmeren.

2020-04-07

slaan

zie hagel, hamer, moord.

2020-04-07

Slaan

is een bij vele spelen toegepaste handeling. Het is dan meestal een bal (groote of kleine bal, deze laatste als luchtbal of „gevuld”), die met of zonder slaggereedschap geslagen wordt. Bij vuist- en volleybal is het s. met de onbeschermde hand de voornaamste spelhandeling, terwijl bij het kaatsen de slag-hand vaak omwikkeld wordt ter bescherming en versteviging van de hand. Het s. is een nieuw element in de reeks van spelen, waardoor de waarde en aantrekkelijkheid verhoogd wordt. He...

2020-04-07

Slaan

Het begrip slaan heeft 2 verschillende betekenissen: 1. slaan - SLAAN - (sloeg, heeft en is geslagen), iem. een of meer slagen toebrengen met het doel hem te bezeeren : kinderen, een paard slaan ; iem. om de ooren, voor *t hoofd, in 't gezicht slaan, hem daar slagen toebrengen ; — zich voor ’t hoofd slaan, uit spijt of ergernis ; — (fig.) ’t is om zich voor ’t hoofd te slaan, om flink spijt er over te hebben; — (fig.) iem. in ’t gezicht slaan, gr...

2020-04-07

slaan

(sla:n) (sloeg, geslagen) I. (heeft) Eig. een min of meer krachtige beweging met de arm of een ander lichaamsdeel maken nl. 1. met de al of niet gewapende hand krachtig aanraken, klappen, trappen geven : met de vuist op de tafel -; een bal -; die speler kan niet goed -; de dorsvlegels horen -; de man wou zijn vrouw -; iemand bont en blauw -; iemand murw -; iemand de neus aan ’t bloeden -; iemand om de oren iemand met een zwaard -; dat paard slaat; op een muziekinstrument -. Gez. ergens na...