Wat is de betekenis van Slaan?

2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

slaan

slaan - Werkwoord 1. (ov) een klap uitdelen; met de arm of een vastgehouden voorwerp een snelle, rakende beweging maken Hij sloeg hem met de vuist op de kin. 2. het voorbrengen van geluid door ergens op te slaan De klok heeft al vier uur geslagen....

Lees verder
2018
2021-02-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

slaan

slaan - onregelmatig werkwoord 1. klappen geven ♢ hij sloeg de hond toen die niet luisterde 1. een bal over het net slaan [naar de andere kant ervan] 2. de maat slaan ...

Lees verder
2017
2021-02-27
Politici

Jargon & Slang van Politici

Slaan

Slaan - met de deuren slaan: dreigen met ontslag uit het kabinet wanneer men zijn zin niet krijgt.

2003
2021-02-27
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Slaan

Van een flink pak slaag worden kinderen groot. Een kind slaan is een agressieve manier om met hem om te gaan en hij leert er weinig door. Als slaan bedoeld is om een kind iets te leren, is het een erg onhandig middel, wantje leert een kind daarmee ook dat slaan goed is. Als je slaat uit drift is de kans groot datje veel te hard gaat slaan en dan ko...

Lees verder
1998
2021-02-27
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

slaan

Als leider de hoogste kaart(en) van een kleur spelen. De term wordt alleen gebruikt als het alternatief van snijden beschikbaar is. Voorbeeld:Zuid speelt ♠A en een kleine schoppen. Hij heeft nu de keus tussen het spelen van de heer (slaan) en de boer (snijden). Zie ook: acht altijd, negen nooit...

Lees verder
1997
2021-02-27
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

slaan

zie hagel, hamer, moord.

1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Slaan

(sloeg, heeft en is geslagen), 1. (overg.) slagen toebrengen (om te bezeren): heeft hij je geslagen? de gevangenen werden getrapt en geslagen; — iem. om de oren, voor ’t hoofd, in ’t gezicht slaan; (fig.) iem. in ’t gezicht slaan, grof beledigen; — zich voor ’t hoofd slaan, uit spijt of ergernis; zegsw.: &...

Lees verder
1949
2021-02-27
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

slaan

stelen. Geslagen schoren, gestolen goederen.

1933
2021-02-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Slaan

is een bij vele spelen toegepaste handeling. Het is dan meestal een bal (groote of kleine bal, deze laatste als luchtbal of „gevuld”), die met of zonder slaggereedschap geslagen wordt. Bij vuist- en volleybal is het s. met de onbeschermde hand de voornaamste spelhandeling, terwijl bij het kaatsen de slag-hand vaak omwikkeld wordt ter be...

Lees verder
1914
2021-02-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

slaan

slaan - (argot) stelen.

1898
2021-02-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Slaan

zie Beuken, zie Afsmeren.

1898
2021-02-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Slaan

Het begrip slaan heeft 2 verschillende betekenissen: 1. slaan - SLAAN - (sloeg, heeft en is geslagen), iem. een of meer slagen toebrengen met het doel hem te bezeeren : kinderen, een paard slaan ; iem. om de ooren, voor *t hoofd, in 't gezicht slaan, hem daar slagen toebrengen ; — zich voor ’t hoofd slaan, uit spijt of ergernis ;...

Lees verder