Wat is de betekenis van situatie?

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

situatie

situatie - Zelfstandignaamwoord 1. hoe de zaken er voorliggen, toestand Na de staatsgreep is de situatie in het land bijzonder verward. 2. ligging Woordherkomst Naamwoord van handeling van situeren met het achtervoegsel -atie Synoniemen omstandigheid Verwante begrippen...

2023-12-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

situatie

situatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: si-tu-waat-sie 1. de omgeving zoals die is ♢ door de gladheid ontstond een gevaarlijke situatie 2. wat ervoor en erna gebeurd is ♢ hij zat in een last...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Situatie

Situatie is een verzamelbegrip van een lokale of diffuse verontreiniging.

2023-12-01
Brekend Nieuws Woordenboek

Rik Schutz (2007)

situatie

Ontleend aan Engels situation = probleem; vervelende toestand Hallo allemaal, we hebben een situatie met SBS2003 server en Windows XP Pro PC's met Outlook 2003 Exchange clients. (2006) We hebben een situatie met één van onze klanten, die eist dat er snel wat cijfers bij elkaar worden gesprokkeld die inzichtelijk m...

2023-12-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Situatie

ligging; toestand; omstandigheden

2023-12-01
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

situatie

geheel van omstandigheden waarin iemand of iets zich gesteld ziet, b.v. een precaire situatie; ook de toestand op een bepaald ogenblik, b.v. de financiële situatie in een land.

2023-12-01
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Situatie

ligging; stand; toestand

2023-12-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Situatie

de algehele toestand, een term, die in de psychiatrie nog veel gebruikt wordt.

2023-12-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Situatie

s., situaesje.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Situatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. ligging. 2. (bouwk.) tekening die de ligging aangeeft. 3. geheel van omstandigheden waarin iem. of iets zich op een bep. ogenblik gesteld ziet: een moeilijke, een precaire situatie; — geheel van heersende omstandigheden op enig gebied; de politieke, de financiële situatie.

2023-12-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

situatie

v. ligging, stelling, stand, toestand; ~ angst, zie kairophobie.

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

situatie

v. situatiën, situaties (Fr. [Lat. situatio]: ligging, gesteldheid, toestand).

2023-12-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

situatie

v. ligging, toestand.

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

situatie

(situ'a:si) v. (...tiën, -s) 1. Eig. ligging. 2. Metf. toestand.

2023-12-01
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

situatie

situatie - v., ligging; stand; toestand.

2023-12-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Situatie

fr., gesteldheid; ligging. Situeer en: liggen, gelegen zijn; in een toestand brengen.

2023-12-01
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Situatie

toestand, gesteldheid, ligging.

2023-12-01
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Situatie

vr. Fr., ligging, fig.: toestand.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SITUATIE

SITUATIE - v. (-s, ...tiën), ligging ; (fig.) toestand.

2023-12-01
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

situatie

situatie - v. (situatiën), ligging; (fig.) toestand