Wat is de betekenis van Sint Maarten?

2021
2021-07-28
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sint Maarten

Sint Maarten is de viering van de doopdag van de heilige Sint Maarten. Op 11 november gaan kinderen met lampionnen langs de deuren, waarbij ze liedjes zingen in ruil voor snoep. De heilige Martinus van Tours was de bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholicisme in Gallië. Hij stierf op 8 november 397 en werd op 11 no...

Lees verder
2002
2021-07-28
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Sint Maarten

Sint Maarten - Het feest van Sint Martinus van Tours op 11 nov. werd en wordt nog vooral ten noorden van het Noordzeekanaal en in Almere gevierd. In A.-Noord, maar ook in andere buurten van Amsterdam, lopen de kinderen met lampions langs de huizen en zingen het bekende sint-maartensliedje met de beginregels "Sintere, Sintere Maarten, de kalveren dr...

Lees verder
1985
2021-07-28
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

SINT MAARTEN

zie: Maarten, Sint.

1933
2021-07-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sint maarten

H. Martinus, 4e eeuw, Evangelieprediker (feestd.: 11 Nov.); patroon der kooplieden; met mannen v St. M. werden vroeger de poorters v. Utrecht aangeduid.

Lees verder
1933
2021-07-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sint Maarten

Heilige, eerste groote abt van het Westen, succesvolle prediker in Gallië. 316/7 te Sabaria (Steinnamanger in Hongarije) uit Romeinsche ouders, † 8 Nov. 397. Als kind werd hij catechumeen, begaf zich op 15-jarigen leeftijd als Rom. ruiter naar Gallië, gaf toen waarsch. te Amiens zijn halven soldatenmantel aan een bedelaar. Na gedoo...

Lees verder