Wat is de betekenis van Sint-Elisabethsvloed?

2024-07-18
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Sint-Elisabethsvloed

Sint-Elisabethsvloed, naam waarmee een drietal watersnoden wordt aangeduid in Noord-Brabant en in Zuid-Holland in 1404, in 1421 en in 1424 als gevolg van dijkdoorbraken die allen rond 19 november (Sint-Elisabethsdag) plaatsvonden. De Grote Waard met ongeveer dertig dorpen werd overstroomd; het hele gebied veranderde in een watervlakte. Door het → d...

2024-07-18
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

SINT-ELISABETHSVLOED

watersnood in 1421; zie: Biesbosch en Elisabethsvloed, St.

2024-07-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Sint-Elisabethsvloed

benaming voor een watersnood in de Ned. prov. Noord-Brabant en Zuid-Holland tengevolge van dijkdoorbraken tijdens een stormvloed in de nacht van 19.11.1421. Het stuk land dat werd overstroomd. de Grote Waard, omvatte het gebied dat thans wordt ingenomen door hel Eiland van Dordrecht, de Biesbosch. het Land van Heusden en Altena en de streek tussen...

2024-07-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Sint-Elisabethsvloed

(sint-e'li:zabets) m. vloed, overstroming in de nacht van 18 op 19 nov. [feest van St.-Elisabeth] 1421, waardoor de Biesbos ontstond.