Wat is de betekenis van sinopel?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

sinopel

sinopel - Zelfstandignaamwoord 1. (heraldiek), (kleur) de kleur groen zoals deze op wapens gebruikt wordt Een leeuw van sinopel op een veld van zilver.

2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sinopel

[Fr. sinople, van Lat. sinopis = rood oker] oorspr. bep. bruin mineraal uit Sinope aan de Zwarte Zee; (her.) groen.

2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sinopel

groen (wapenk.)

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sinopel

o., groene kleur in de wapenkunde; bruine kwarts.

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Sinopel

sinopel, rode jaspis; keel ( = rood).

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sinopel

(<Fr.), o., 1. een door ijzeroxyde bruin gekleurde kwartssoort. 2. (herald.) groene kleur, t.w. smaragdgroen voorgesteld door een schuine arcering van links hoven naar rechts beneden.

2024-02-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

sinopel

o. R groen, de groene kleur. sint. m. heilige.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

sinopel

o. (Fr. groen [i. d. wapenkunde]).

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sinopel

In de → heraldiek benaming voor groen, nl. smaragdgroen. In zwartdruk weer te geven door een schuine arceering van links boven naar rechts beneden.

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sinopel

(si'no:pəl) o. Wapenk. groen. → heraldieke kleur.

2024-02-22
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Sinopel

Groene kleur in de wapenkunde.

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sinopel

Sinopel - (herald.), oud-Holl. term voor groen, een der heraldische hoofdkleuren.

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

sinopel

sinopel - o., groene kleur in de wapenkunde.

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Sinopel

in de heraldiek de groene kleur, aldus genoemd naar de kopermijnen van Sinope (thans Sinub) in Paphlagonië; zij' wordt voorgesteld door schuinsrechtsche lijnen.

2024-02-22
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Sinopel

herald.: groen.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SINOPEL

SINOPEL - o. eene door ijzeroxyde bruin gekleurde kwartssoort; — (wap.) groene kleur ; voorgesteld door schuinsrechtsche lijnen.

Gerelateerde zoekopdrachten