Wat is de betekenis van Singel (landbouw)?

1937
2020-11-24
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Singel (landbouw)

Opgehoogde wal, met slooten ernaast, voor grensscheiding. Ook strooken laag gelegen grond, welke zijn opgehoogd met aarde uit greppels ernaast.