Wat is de betekenis van sine die?

2024-07-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sine die

afk. s.d. [Lat. = lett.: zonder dag] 1 zonder vastgestelde dag voor verdere behandeling; 2 zonder dagtekening.

2024-07-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sine die

zonder dat de dag is bepaald.

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sine die

(Lat.), zonder (vooraf bepaalde) dag, voor onbepaalde termijn.

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sine die

('si:ne 'di:e) [Lat.] Recht, zonder dat een dag (voor de behandeling) bepaald is. sine dubio ('si:ne 'du:bio) [Lat.] zonder twijfel, sine ira et studio ('i:ra et 'stu:dio) [TACITÜS, Annales 11; Lat. zonder toorn en zonder hartstocht] onpartijdig.

2024-07-25
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

sine die

sine die - zonder dat de dag is bepaald.

2024-07-25
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Sine die

Lat., zonder dag (te bepalen).