Wat is de betekenis van Silhouet?

2023
2023-03-21
WoordHoek

Ewoud Sanders (2023)

Silhouet

Vooral bij woorden die teruggaan op een persoonsnaam is vaak onduidelijk wat nu precies het verband is tussen zaak en persoon. Een beroemd voorbeeld is silhouette. Dat woord gaat zeker terug op Etienne de Silhouette (1709-1767). In maart 1759 werd de Silhouette controleur-generaal van financiën in Frankrijk. Negen maanden later werd hij...

Lees verder
2020
2023-03-21
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

silhouet

UIT: Commotie rond Sint-thriller breidt zich uit (de Volkskrant, 17 oktober 2010) CONTEXT: Klagers spraken hun onvrede uit over het feit dat jonge kinderen van slag zouden raken door de poster van Sint. Hierop is het SILHOUET te zien van een grimmige Sinterklaas. : schaduwbeeld, contour UITSPRAAK: [sie-loe-wet] WOORDFEIT: Het woord silhouet, vo...

Lees verder
2019
2023-03-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

silhouet

silhouet - Zelfstandignaamwoord 1. is een visueel beeld van een ondoorzichtig object (persoon, voorwerp, gebouw, vogel, enz.), dat een goed contrast heeft met de achtergrond, en daardoor een duidelijke vorm, maar egaal van kleur is (in het algemeen zwart of grijs), doordat er weinig licht opvalt dat gereflecteerd zou kunnen worden, in...

Lees verder
2019
2023-03-21
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

Silhouet

schaduwbeeld Taalkundigen hebben met silhouet een probleem dat overeenkomst vertoont met dat rond dukdalf (z.a.). Het is zeker dat silhouet is afgeleid van Etienne de Silhouette, maar over de reden waarom bestaat grote onenigheid. Etienne de Silhouette werd in 1709 in Limoges geboren. Ter voorbereiding op een administratieve loopbaan woonde hij ee...

Lees verder
2017
2023-03-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

silhouet

silhouet - zelfstandig naamwoord uitspraak: sil-hoe-et 1. schaduwbeeld ♢ ik zag haar silhouet voor het verlichte raam 2. de omtrek ergens van zoals die zich tegen de hemel aftekent ♢ we zagen in...

Lees verder
2006
2023-03-21
Begrippenlijst Ziender Ogen Kunst

F. Remmers, H. Engbersen (2006)

Silhouet

Een schaduw die ontstaat bij tegenlicht. De beschouwer ziet de schaduwkant van het voorwerp. Een silhouet is altijd een donkere, egaal gekleurde vorm.

2002
2023-03-21
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

silhouet

Een silhouet is een: 1) schaduw die ontstaat bij tegenlicht, de beschouwer ziet eigenlijk de eigen schaduw; een silhouet is altijd een donkere egaal gekleurde vorm (1); 2) schaduwbeeld van een kostuum (2) voor vrouwen en mannen dat de kenmerkende vorm (1) laat zien.

1994
2023-03-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Silhouet

[Fr. silhouette; om onduidelijke redenen genoemd naar Etienne de Silhouette (1709-1767) in 1759 in Frankrijk minister van Financiën, die werd bespot waarbij (à la) silhouette een aanduiding werd voor waardeloos] schaduwtekening of schaduwbeeld.

1993
2023-03-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Silhouet

schaduwbeeld; zichtbare, scherp aftekenende omtrek

1990
2023-03-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

silhouet

silhouet - Uit papier geknipte portretten, doorgaans profielen, die zijn aangebracht op een contrasterende achtergrond; term ook gebruikt voor afbeeldingen die geen details tonen van de tegen een contrasterende achtergrond voorgestelde objecten.

1981
2023-03-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

silhouet

schaduwbeeld, inzonderheid de tekening van het schaduwbeeld van een persoon of zaak, d.w.zie de loutere omtrek, waarbinnen alles zwart is gemaakt. Het portretsilhouet was in de 18de eeuw erg geliefd; het werd voor het eerst toegepast door de Fransman De Silhouette.

1980
2023-03-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Silhouet

Het woord silhouet voor: schaduwbeeld is kennelijk van Franse herkomst. Men schreef het vroeger silhouette en de kunst van het silhouetten maken is wijd verbreid geweest en heeft een aanzienlijke artistieke hoogte bereikt. De naam silhouet is ontleend aan die van Etienne de Silhouette, niet omdat hij een groot kunstenaar was in het knippen van beel...

Lees verder
1970
2023-03-21
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Silhouet

portretteerkunst gebaseerd op het natrekken van schaduwbeelden van koppen en profil, genoemd naar de Fr. controleur-generaal van Financiën. Etienne Silhouette (1709-1767), wiens liefhebberij om de wanden van zijn landhuis te versieren met door hemzelf gemaakte schaduwbeelden even legendarisch werd als zijn reputatie als schepper van een aantal...

Lees verder
1937
2023-03-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

silhouet

v., soms o. silhouetten (Fr. naar den minister van financiën de Silhouette, 1709–1767, genoemd: 1 beeltenis, verkregen door iems. schaduwbeeld na te trekken en de omtrek met zwart in te vullen; 2 schaduwbeeld; 3 alleen zichtbare of sterk sprekende omtrek van een persoon of zaak): 1 de silhouetten vervingen vóór de daguerreo...

Lees verder
1933
2023-03-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Silhouet

schaduwbeeld, omtrek v. afgebeelde persoon, met zwart ingevuld, vrij gebruikelijk procédé i/d 18e en begin der 19e eeuw; zoo genoemd n/d Franschen Min. v. Financ. De Silhouette (1709/’67).

Lees verder
1928
2023-03-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Silhouet

is een zwart portret, in profiel genomen, dat meestal niet getekend, maar in zwart papier is uitgeknipt. Soms is het met enkele witte lijnen verduidelijkt. De naam ontstond in Frankrijk omstreeks het midden van de 18e eeuw, toen de minister van Financiën Etienne de Silhouette (1709—1767) zich door zijn strenge eerlijkheid bij de bevoorre...

Lees verder
1916
2023-03-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

silhouet

v./m./o. (-ten), 1. beeltenis verkregen door het schaduwbeeld na te trekken (e): een met silhouetten geïllustreerd kinderboek; 2. schaduwbeeld: haar — tekende zich scherp af; 3. alleen zichtbare of sterk sprekende omtrek van een persoon of zaak. (e) Het woord silhouet is afgeleid van de Franse controleur-generaal van financiën o...

Lees verder
1898
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SILHOUET

SILHOUET - v. (-ten), SILHOUETTE, v. (-n), schaduwomtrek, -beeld, -portret (naar den uitvinder dus genoemd): eene silhouette van iem. maken; hare silhouette teekende zich scherp af.