Wat is de betekenis van Service?

2024-02-21
De Nieuwe Spelerij

De nieuwe Spelerij (2022)

Service

is het bieden van hulp of ondersteuning aan anderen, bijvoorbeeld door te luisteren naar hun behoeften en hierop te reageren door oplossingen aan te bieden.

2024-02-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Service

Service is een andere benaming voor dienstverlening. Het woord is van toepassing op commerciële instellingen die hun klanten tevreden willen stellen. Dit kan door hen (in ruil voor geld) een goed aan te bieden waar zij om vragen, maar omvat ook het oplossen van problemen of het opnemen van klachten. Het begrip service houdt nauw verband met d...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

service

service - Zelfstandignaamwoord 1. bediening, diensten ten behoeve van de klanten 2. (sport) het de lucht inspelen van de bal om deze zo in het spel te brengen De tegenstander liet de bal uitgaan en zo kreeg hij de service.

2024-02-21
Klein hotelvademecum

Peter Joh .M. Zuidweg (2017)

Service

Dienstverlening in optimale vorm die ieder hotel zijn bestaansrecht geeft, d.w.z. het de gast in alle opzichten zo aangenaam mogelijk maken en aan zijn wensen tegemoet komen, voor zover deze redelijk zijn en in overeenstemming met het betreffende bedrijf. Alle diensten en handelingen van het personeel, die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening,...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

service

service - zelfstandig naamwoord uitspraak: sur-vis 1. het in het spel brengen van de bal ♢ de service van Aafke is keihard en onhoudbaar 2. het verlenen van allerlei diensten ♢ deze zaak verleen...

2024-02-21
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

service

Inspanningen van een bedrijf om de afnemer van het product of de dienst tevreden te houden.

2024-02-21
Wielerwoordenboek

Fons Leroy en Wim van Rooy (2010)

service

service: wordt steevast door de waterdrager geroepen als hij, beladen met bidons, andere renners wil passeren om tot bij zijn ploeggenoten te geraken.

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Service

[Eng., van Lat. servitium = slavendienst, dienstbaarheid] 1 bediening; 2 de zorg waarmee een zaak haar klanten bedient of behandelt; 3 (tennis en volleybal) slag waarmee bal in het spel gebracht wordt.

2024-02-21
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Service

Service heeft meerdere betekenissen: 1. Een onverplichte (en dus in het algemeen ook onverwachte) extra dienstverlening voor, tijdens of na de aankoop van een produkt of dienst. In de woorden van een Amerikaanse direc-teur van American Express: ‘Service is to exceed costumer needs’. In deze opvatting staat service dus gelijk aan service...

2024-02-21
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

service

Het woord service kent twee betekenissen. Als letterlijke vertaling uit het Engels betekent het dienst. In het Nederlandse spraakgebruik wordt service meestal aangeduid met additionele dienstverlening op de levering van het product. Zie ook: dienstencontinuüm.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Service

bediening; opslag (sport); dienstbetoon; hulpdienst

2024-02-21
ABC van de Tennissport

De Bie (1974)

Service

Beginslag.

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Service

bediening; betaling hiervoor (Eng. en Frans); diensten; eerste slag bij tennis (Eng.)

2024-02-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Service

dienst; bediening; dienstgebouw; kliniek; gang, gerecht (spijs); servies, tafelgoed; ’t serveren; service divin, godsdienstoefening, kerkelijke dienst; service funèbre, zielmis; service obligatoire pour tous, algemene dienstplicht; service à découper, voorsnijmes en vork; service à liqueurs, likeurstel; service &ag...

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

service

I. dienst, dienstbaarheid, nut; bediening; verzorging, onderhoud [v. auto, radio]; (openbaar) bedrijf; het serveren, beginslag [tennis]; betekening; kerkdienst; kerkmuziek; (kerk)formulier; servies || lijsterbes; the service, ook: het leger, de vloot, de luchtmacht; the services, de krijgsmacht, de strijdkrachten; active service, actieve dienst; th...

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Service

(Eng.), v., 1. (tennis) eerste slag. 2. bediening, b.v. in een hotel, en wat daarvoor in rekening gebracht wordt: — diensten die een leverancier aan zijn clientèle bewijst.

2024-02-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

service

(Fr.) v. dienst, dienstbetoon; bediening; bij elkander behorend tafelgereedschap, theegoed, servies.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

service

v. (Fr. dienst, bediening; Eng. dienst; dienstbaarheid, -verrichting; de diensten, die een zaak ter beschikking stelt van haar afnemers).

2024-02-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

service

(Fr.), v. dienst; bediening; tafelgerei.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Service

(Eng.), bij het tennisspel benaming voor den beginslag. De „server” moet achter de baseline staan en den met de hand opgegooiden bal over het net in het schuin tegenover hem gelegen servicevak slaan.