Wat is de betekenis van SERPENTINISCHE VERZEN?

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SERPENTINISCHE VERZEN

SERPENTINISCHE VERZEN - o. mv. slangverzen ; verzen die met hetzelfde woord eindigen, waarmede zij beginnen.