Synoniemen van serpent

2019-12-09

serpent

Het begrip serpent heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand, doorgaans een vrouw, met een zeer scherpe tong; hatelijke, tot schelden geneigde of kwaadsprekende vrouw; kreng; secreet 2) textiel met slangenprint 3) slang 4) slangvormig blaasinstrument

2019-12-09

Serpent

Een serpent is een slangvormig blaasinstrument van hout of metaal, ca. 2,50 m. lang, rond 1590 in Frankrijk ontwikkeld uit de bas-cornet. Aanvankelijk gebruikt in kerkmuziek en later opgenomen in de militaire kapel en (incidenteel) in het symfonieorkest. Het instrument hield stand tot ca. midden 19e eeuw.

2019-12-09

serpent

serpent - Zelfstandignaamwoord 1. (reptielen) een slang Verwante begrippen reptiel

2019-12-09

SERPENT

SERPENT - o. (-en), slang; (fig.) boos wijf; — (muz.) slangvormig blaasinstrument, slanghoorn van koper, of ook wel van hout, met leder overtrokken, dat de plaats van den contra-bas onder de blaasinstrumenten inneemt.

2019-12-09

Serpent

Serpent, alzoo genoemd om zijne slangvormige gedaante, is een muziek-instrument van koper of ook wel van hout, met leder overtrokken. Het werd uitgevonden in 1590 door Edme Guillaume, kanunnik te Auxerre; men gebruikte het aanvankelijk bij kerkmuziek, doch later alleen bij militaire muziek, waar het onder de blaas-instrumenten de plaats vervult, die de contrabas bij de strijk-instrumenten inneemt. Het heeft bovenaan 3 toongaten voor de linker en onderaan evenzooveel voor de regter hand, alsmede...

2019-12-09

serpent

serpent - o. (serpenten), (muz.) slangvormig blaasinstrument; slanghoorn; (fig.) boos wijf

2019-12-09

serpent

serpent - o., slang; onbetrouwbaar en kwaadwillig persoon:houten, met leder bekleed blaasinstrument.

2019-12-09

serpent

o. 1 slang; 2 j oud slangvormig gekromd blaasinstrument; 3 fig. kwaad wijf, helleveeg.

2019-12-09

Serpent

Verouderd muziekinstrument in dubbelen S-vorm; was de bas van de familie der cornetten; uit hout met leder bekleed en met ketelvormig mondstuk; werd verdrongen door de ➝ ophicleïde; heeft in Frankrijk lang gediend om den Gregoriaanschen zang te begeleiden.