Wat is de betekenis van sergeant-majoor in de grondverf?

2020
2021-08-05
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

sergeant-majoor in de grondverf

(1914) (sold.) korporaal. • Sergeant-majoor in de grondverf: korporaal, omdat de streep om de mouw niet van goud maar geel is. (Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. 1914)

Lees verder