Wat is de betekenis van Serenade?

2017
2021-06-13
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Serenade

(1) een vocale en instrumentale compositie als hulde aan een geliefde persoon – (2) een onderhoudende, meerdelige instrumentale compositie, vaak met dansen en dansachtige delen, voor kamerensemble of voor orkest, verwant aan het divertimento, de cassation en de notturno (18e-19e eeuw).

2003
2021-06-13
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Serenade

Een serenade (Fr.) is avondmuziek, bij voorkeur uitgevoerd in de openlucht. Terwijl het oorspronkelijk een lied kon zijn, door een minnaar gezongen bij het raam van zijn geliefde, werd de serenade eind 18e eeuw een meerdelig instrumentaal werk dat overeenkwam met het divertimento (Mozart, Eine kleine Nachtmusik). In de Duitstalige landen werd het S...

Lees verder
1994
2021-06-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Serenade

[OFr., van lt. serenata, van sereno = open lucht, van Lat. serenus] huldemuziek in de avond (vgl. aubade).

1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Serenade

muzikale avondhulde

1981
2021-06-13
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

serenade

avondmuziek, vooral populair in de 18de eeuw.

1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

serenade

[cltal. en Sp. serenata], v. (-s), 1. muzikale hulde, ’s avonds onder het venster van een geliefde gebracht; 2. avondlijke muzikale hulde bij iemands woning: iemand een — brengen; 3. muziekstuk daarvoor gemaakt (e). De serenade bestaat vaak uit vier of meer vrij korte delen. Zij is voortgekomen uit de suite. Oorspronkelijk werden voor...

Lees verder
1962
2021-06-13
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

serenade

(avondmuziek), meerdelige, meestal instrumentale compositie, verwant met divertimento, cassazione en notturno, oorspronkelijk bestemd om in de open lucht te worden uitgevoerd. De beroemdste serenade is Eine kleine Nachtmusik van W. A.Mozart.

Lees verder
1955
2021-06-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Serenade

concert, dat iemand vooral ’s avonds gebracht wordt om hulde te bewijzen

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Serenade

(< Fr.), v.(-s), 1. muzikale hulde, ’s avonds onder het venster van een geliefde gebracht; — uitvoering ’s avonds van muziek en/of zang als huldebevijs, in de onmiddellijke nabijheid van iemands woning: iem. een serenade brengen. 2. muziekstuk voor een gelegenheid als onder 1.: de serenade van Volkmann.

Lees verder
1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Serenade

(Ital., Sp.), lett.: avondmuziek, als hulde gebracht; oorspr. bedoeld als openluchtmuziek, later als kunstcompositie meest 4-delig met verschill. dansgedeelten verwerkt.

1939
2021-06-13
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Serenade

avondmuziek. De gezongen Serenade noemen de Duitschers vaak ‘Ständchen’ (Schubert, Brahms). De instrumentale Serenade bestaat uit een reeks lichte stukken en is verwant aan het Divertimento. Begin en slot zijn vaak marsch-achtig, waartusschen meestal een of meer Menuet-achtige stukken en twee langzame deelen. Het kleine instrument...

Lees verder
1933
2021-06-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Serenade

muziek bij avond, om iemand te huldigen.

1933
2021-06-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Serenade

= avondmuziek, een in suite-vorm geschreven instrumentale compositie, verwant aan Divertimento en Kassation; was in de 18e eeuw overwegend voor blaasinstrumenten. Later ontmoet men de s. vaak voor strijkers alleen. S. (Duitsch „Ständchen”) heet ook een bepaald soort solo-lied met begeleiding van een tokkelinstrument. de Klerk.

Lees verder
1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Serenade

eerst laat ontleend aan fr. sérénade, uit it. serenata = vocale of instrumentale muziekvoordracht des avonds voor een huis gehouden, van sera = avond, gelijk aubade, aan ’t fra. aubade, uit proven^ albada, aubade, spa. albada, van aube, ouder albe (= morgenstond, van lat. alba = wit).

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SERENADE

SERENADE - v. (-s), de uitvoering des avonds van muziekstukken, welke als huldebewijs in de onmiddellijke nabijheid van iemands woning plaats heeft: iem. eene serenade brengen; naam van een muziekstuk : de serenade van Volkmann ; —MUZIEK, v.

Lees verder
1870
2021-06-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Serenade

Serenade. (Eene) is eigenlijk een avondlied, hetwelk zonder of met begeleiding van instrumenten gezongen wordt, en in het algemeen een muziekstuk, waarin de zang verre weg de overhand heeft. Er bestaan uitstekende serenades van Beethoven, Brahms, Volkmann enz. In meer bepaalden zin is eene serenade een lied, dat des nachts door een jongeling bij he...

Lees verder
1864
2021-06-13
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

serenade

serenade - v. (serenades), avond-, nachtmuziek (inz. als huldeblijk)