Wat is de betekenis van SENSUS?

1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

sensus

[Lat.], m., zin, gewaarwording, verstand.

1937
2022-01-22
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

SENSUS

1. Zintuig, zin. Sensus ... consistit in quadam proportione organi, S. THOMAS, COMM. IN IT DE ANIMA LEGT. 24, De zintuigen komen op een geëvenredigdheid van de organen neer. — Est... sensus quaedam potentiapassiva, quae nata est immutari ab exteriori sensibili, s. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 78, A. 3, C., De zintuigen zijn...

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

sensus

m. (Lat. zin: gewaarwording; verstand): sensus communis a) algemene mening, b) gezond verstand.