Wat is de betekenis van Semitische talen?

2024-04-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Semitische talen

Semitische talen - Eigennaam 1. (taalkunde) taalfamilie van tientallen talen die in het noorden van Afrika en het westen van Azië worden gesproken Woordherkomst vaste verbinding van Semitisch (bijvoeglijk naamwoord) en talen (zelfstandig naamwoord)

2024-04-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Semitische talen

een familie van talen die thans worden gesproken in het Nabije Oosten en NoordAfrika. Zij kregen deze benaming aan het einde van de 18e eeuw, omdat men meende dat de volken die deze talen spraken afstamden van Sem (Gen. 1011). De Semitische talen werden oorspronkelijk alleen in Mesopotamië, Syrië, Palestina en Arabië gesproken. Vanui...

2024-04-16
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Semitische talen

Semitische talen is de gebruikelijke naam eener groep van vermaagschapte talen, die in Vóór-Azië en Noord-Afrika worden gebezigd, zonder dat de volken, bij welke zij in gebruik zijn, naauwkeurig zamenvallen met de stammen, die, volgens den Bijbel, van Sem afkomstig zijn. Men splitst die talen in 3 afdeelingen, namelijk de Arameesche, de Kanaänietis...

2024-04-16
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Semitische talen

voorheen Oostersche talen genaamd, een taalstam, die van den indo-germaanschen wezenlijk verschilt, en oorspronkelijk te huis behoorde in Arabië en Voor-Azië, van den Tigris tot de Middellandsche Zee, onder de volken, die, als afstammende van Sem.de Semitische volken genoemd worden, welke taalstam echter reeds in de oudheid door de Phenic...