2020-04-06

Segmentatiegrondslagen

Klantensegmentatie vraagt niet alleen een goed begrip van de eigenschappen van individuele klantengroepen, maar ook van de dieperliggende motieven, opvattingen en normen van deze groepen. Voorbeelden van veelvuldig gebruikte segmentatiegrondslagen zijn: - Gebruikskenmerken zoals volume, ‘benefits’, bestedingen, frequentie, klantlevenscyclus, herhalingsaankopen, koopgedrag en gebruikersgedag - Persoonskenmerken zoals inkomen, opleiding, woonplaats, gezinsgrootte, leeftijd, sociale klasse en burge...