Wat is de betekenis van secundaire publikatie?

2024-04-24
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

secundaire publikatie

1. publikatie waarvan de inhoud is afgeleid van primaire publikaties. 2. publikatie die een overzicht geeft van primaire publikaties. - secundair document.