Wat is de betekenis van Sectio aurea?

1939
2021-05-14
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Sectio aurea

(< Lat. sectio = snede; < secare = snijden). Gulden snede. Deze naam voor de verdeling in uiterste en middelste reden is niet klassiek; hij komt eerst in het begin van de 19e eeuw (bij M. Ohm, 1835) voor.

Lees verder
1933
2021-05-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sectio aurea

(Lat.) = Gulden snede.