Wat is de betekenis van SECONDANT?

2020
2021-09-22
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

secondant

UIT: Paars-plus praat donderdag verder (de Volkskrant, 7 juli 2010) CONTEXT: Rond twaalf uur werd een lange pauze ingelast, omdat Cohen als oud-burgemeester van Amsterdam bij de be�diging van zijn opvolger Eberhard van der Laan in de hoofdstad moest zijn. Na de lunch wisselden de partijleiders in de onderhandelingen van SECONDANTEN. : assistent...

Lees verder
1994
2021-09-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Secondant

[v. Lat. secundans, secundantis = o.dw van secundare = begunstigen] 1 getuige (en helper) bij een duel; 2 (schaken en dammen) helper van een wedstrijdspeler, die deze weliswaar tijdens de wedstrijd niet mag helpen, maar hem helpt bij het analyseren van (afgebroken) partijen en met hem de te volgen strategie uits...

Lees verder
1993
2021-09-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Secondant

(sekondant) getuige bij een duel; hulponderwijzer op een kostschool

1981
2021-09-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

secondant

helper en getuige bij een tweegevecht, vroeger bij het duel, tegenwoordig bij het boksen. Bij het boksen geeft hij de speler in de pauzen tussen de ronden raadgevingen en dient hem een verfrissing toe.

1955
2021-09-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Secondant

helper; kamp- of duelgetuige; hulponderwijzer in internaat.

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Secondant

(<Lat.), m. (-en), 1. helper, getuige bij een tweegevecht. 2. leerkracht die de houder van een kostschool (instituut) bijstaat.

Lees verder
1948
2021-09-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

secondant

m. helper; kamp- of tweegevechtsgetuige; hulponderwijzer aan een kostschool.

Lees verder
1898
2021-09-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SECONDANT

SECONDANT - m. (-en), helper, getuige bij een tweegevecht; — onderwijzer, inz. op een kostschool of instituut. SECONDANTE, v. (-s), onderwijzeres.

Lees verder