Wat is de betekenis van Sebastiaan Castellio?

1949
2021-07-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sebastiaan Castellio

(1515-1563), Frans humanist. Verdediger van godsdienstige verdraagzaamheid ; geraakte daarover, hoewel aanhanger der Hervorming, in felle strijd met Calvijn en Beza.

1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sebastiaan Castellio

(of Castalio) werd in 1515 in Savoye geboren. In Straatsburg leerde hij Calvijn kennen, die hem in Genève een plaats als leeraar bezorgde. Later werd hij rector aan de school in Genève. De vriendschappelijke betrekking tusschen Calvijn en Castellio werd echter gaandeweg minder, omdat er tusschen beiden verschil in theologische opvatti...

Lees verder