Wat is de betekenis van Sebastiaan?

2020
2021-07-28
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Sebastiaan

Zie Sebastianus

2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Sebastiaan

Sebastiaan - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
2002
2021-07-28
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Sebastiaan

Sint Sebastiaan werd de beschermheilige van diegenen die aan de pest leden; een van de heiligen tot wie werd gebeden om het leven te redden. Hij werd als martelaar in het Collisseum te Rome met pijlen doorschoten. In de vijftiende eeuw ontstonden schilderingen van 'Het martelaarschap van de Heilige Sebastiaan', schilderingen die een man afbeelden m...

Lees verder
1997
2021-07-28
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Sebastiaan

Sint-Sebastianus leefde in de 4de eeuw en was een soldaat in het leger van keizer Diocletianus. Toen de keizer erachter kwam dat hij christen was, werd hij door de boogschutters van diens garde doorschoten. Van Eijk (1993) vertelt dat hij door de hulp van de heilige Irene werd verpleegd en erbovenop kwam. Omdat hij enige tijd later de keizer overst...

Lees verder
1964
2021-07-28
voornamen

Voornamenboek

Sebastiaan

m -> Sebastianus.

1933
2021-07-28
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sebastiaan

martelaar ten tijde v. Diocletianus, die 288 door pijlschoten werd gedood. In de R.K. Kerk als heilige vereerd (feestd,: 20 Jan.), patroon der schutters.

Lees verder
1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sebastiaan

De heilige. Er zijn verschillende heiligen geweest, die dezen naam hebben gedragen. Boven allen blinkt uit die Sebastiaan, die volgens de legende in Narbonne geboren is. Hij was het Christendom in het geheim toegedaan en trad in het leger van Diocletianus. Sebastiaan werd hoofdman der praetorianen en bevoorrechttetijdens de vervolging de Christene...

Lees verder
1870
2021-07-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Sebastiaan

Onder dezen naam vermelden wij: De Heilige Sebastiaan, versierd met den eernaam van „Verdediger des geloofs”. Hij werd geboren te Narbonne in Gallië en diende onder Diocletianus als hoofdman der praetorianen. Daar hij als Christen weigerde, zijn geloof af te zweren, werd hij prijsgegeven aan de willekeur van Mauritaansche boogschutters, die hem met...

Lees verder