2020-01-27

Scriptie

Een scriptie is een wetenschappelijk opstel dat deel uitmaakt van een opleiding. Andere woorden voor scriptie zijn thesis of eindverhandeling. Het maken van een scriptie is voor een student een verplicht onderdeel van een academische of hbo-opleiding. Een student die een scriptie schrijft, doet dit meestal als laatste onderdeel van zijn of haar studie. De student voert eigen (literatuur)onderzoek uit. De eisen aan een scriptie verschillen per studie en opleidingsniveau. De student maakt een scri...

2020-01-27

Scriptie

Schriftelijk werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding. Ook thesis genoemd.

2020-01-27

Scriptie

Schriftelijk werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding, meestal om af te studeren. Ook thesis genoemd.

2020-01-27

scriptie

scriptie - zelfstandig naamwoord uitspraak: skrip-sie 1. schriftelijk werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding of studie ♢ zij heeft een scriptie geschreven over de Tweede Wereldoorlog Zelfstandig naamwoord: skrip-sie de scriptie de scripties

2020-01-27

scriptie

v. korte verhandeling over vóór het doctoraal examen opgegeven onderwerp.

2019-06-08

scriptie (VS & GB)

scriptie (VS & GB) - Verhandelingen die een unieke invalshoek resulterend uit onderzoek naar voren brengen, voornamelijk als vereiste voor het behalen van een academische graad.

2017-04-20

Resultaten

Onderdeel van een scriptie waarin je de onderzoeksresultaten aangeeft als resultaat van de data-analyse.

2017-04-20

Methoden

Vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald onderzoeksdoel te bereiken. Onderdeel van een scriptie waarin je aangeeft welke methoden je voor je onderzoek gebruikt.

2017-04-20

Conclusies en discussie

Onderdeel van de scriptie waarin je aangeeft of en in welke mate de resultaten al dan niet antwoord geven op de onderzoeksvraag en wat dit betekent.

2017-04-20

Inleiding

Onderdeel van een scriptie waarin je aangeeft wat de aanleiding is om het onderzoek op te zetten en uit te voeren en wat het kader is waarbinnen je het onderzoek verricht.

2017-04-20

Thesis

Zie Scriptie: Schriftelijk werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding, meestal om af te studeren. Ook thesis genoemd.Schriftelijk werkstuk als verplicht onderdeel van een opleiding, meestal om af te studeren. Ook thesis genoemd.

2017-05-30

genadezes

cijfer zes dat op een universiteit of hogeschool wordt gegeven voor een tentamen dat of een scriptie die eigenlijk als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, met het doel de student geen, voor de onderwijsinstelling financieel nadelige, studieachterstand op te laten lopen; onverdiend cijfer zes

2017-05-30

oprotzes

cijfer zes dat op een universiteit of hogeschool wordt gegeven voor een tentamen dat of een scriptie die eigenlijk als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, met het doel de student geen, voor de onderwijsinstelling financieel nadelige, studieachterstand op te laten lopen; zes die gegeven wordt, zodat een student zo snel mogelijk van een universiteit of hogeschool weggaat (oprot); onverdiend cijfer zes; genadezes

2019-02-20

plagiaatscanner

Wanneer meer dan 20 procent van een werkstuk via internet is te herleiden tot bestaande artikelen of werkstukken, kan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een student een sanctie opleggen of de scriptie afkeuren. Dat legde de faculteit economie van de RuG in juni 2003 vast in het examenreglement. ‘Voorzover bekend is de RuG’, meldde het ANP op 16 juni, ‘de eerste universiteit in Nederland die een gang langs de plagiaatscanner officieel in de reglementen vastlegt. De commissie besloot tot d...

2015-04-13

Vlijt

Vlijt is een ander woord voor ijver. Het betekent dat iemand iets met veel aandacht doet. "Laurens was met veel vlijt aan zijn scriptie bezig." Dit betekent dat Laurens heel ijverig aan zijn scriptie werkte; hij was heel aandachtig bezig. "Laurens was met veel toewijding aan zijn scriptie bezig," zou ook gezegd kunnen worden. Synoniemen voor het woord zijn: arbeidzaamheid, ijver, inzet, naarstigheid, werkzaamheid, werklust en nijverheid. Vlijt kan ook staan voor arbeid. Zo bestaat er bijvoorbeel...

2017-05-11

Search engine

Letterlijk 'een zoekmachine', en dat is het ook. De meeste 'Virtual libraries' (zoals 'WWW Virtual Library') zijn uitgegroeid tot flinke bibliotheken, waar je een flinke tijd kwijt kunt zijn met het zoeken naar iets heel specifieks. De bibliotheken bieden daarom steeds meer een gericht zoekinstrument aan: een 'search engine'. Op een regel type je één of enkele trefwoorden in, zoals 'Moskou' en dan verschijnt er een lijst van informatiebronnen, waar iets over Moskou te vinden is. 'Search engin...

2017-10-03

descriptie

descriptie - Zelfstandignaamwoord 1. zo nauwkeurig mogelijke beschrijving zonder interpretatie Woordherkomst afgeleid van scriptie met het voorvoegsel de- afgeleid van het Franse description of daarvoor van het Latijnse 'descriptio'

2017-10-31

verhandeling

verhandeling - Zelfstandignaamwoord 1. het verhandelen 2. (wetenschap) uiteenzetting over een wetenschappelijk onderwerp Woordherkomst Naamwoord van handeling van verhandelen met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen dissertatie, essay, opstel, overeenkomst, scriptie, traktaat

2017-11-10

bosmuis

bosmuis - Zelfstandignaamwoord 1. (knaagdieren) Apodemus sylvaticus, een knaagdier uit de familie Murinae Ik heb de bosmuis bestudeerd voor mijn scriptie. Woordherkomst samenstelling van bos en muis

2017-11-02

sikkeneurig

sikkeneurig - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet tevreden en daarom boos De sikkeneurige student was helemaal niet tevreden met de 7 die hij kreeg voor zijn scriptie. Woordherkomst afleiding met het achtervoegsel -ig Antoniemen ontevreden, chagrijnig, teleurgesteld