Wat is de betekenis van schuldgevoel?

2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schuldgevoel

schuldgevoel - zelfstandig naamwoord uitspraak: schuld-ge-voel 1. voelen dat je schuldig bent ♢ Rik had last van schuldgevoel nadat hij een koekje gepikt had Zelfstandig naamwoord: schuld-ge-voel het schuldgevoel...

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

schuldgevoel

o., (psychiatrie) het te sterk aanwezige gevoel schuld te hebben aan gebeurtenissen uit het verleden. (e) Schuldgevoel ontstaat als men in denken, handelen of beleven zijn eigen normen overtreedt. Werkelijk schuldgevoel dat meer is dan angst voor straf, kan dus pas optreden wanneer het geweten gevormd is; volgens Freud gebeurt dit van het vierde t...

Lees verder
1965
2022-01-24
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SCHULDGEVOEL

toestand van iemand die een echte of vermeende fout gemaakt heeft. Naast werkelijke, objectieve schuld, die ontstaat door een ernstige schending van gangbare normen, zien we bij vele mensen het verschijnsel dat zij het gevoel hebben een overtreding begaan te hebben, iets dat → onbewust in het gedrag tot uiting komt of angst van onbekende oorsp...

Lees verder
1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schuldgevoel

o., liet gevoel schuld te hebben.

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schuldgevoel

(psychol.), de onlustvolle toestand, waarvan men zich vooral bewust is na het stellen of nalaten van een handeling, waarover men spijt heeft. Het komt voort uit het besef, dat men zich als de oorzaak weet of beschouwt van feiten, welke het geweten niet toelaatbaar acht. Gewoonlijk werkt het een afkeuring van het gebeurde en den wil om voortaan ande...

Lees verder