Wat is de betekenis van Schrijven?

2023-12-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

schrijven

1) (1996) (graffitispuiters) graffiti aanbrengen. • Het is drie uur 's nachts in Den Helder. Jos (22), Kern (25) en Gel (22), drie graffiti-schrijvers, lopen langs het spoorwegstation op zoek naar een goede trein om op te 'schrijven'. Want graffiti-liefhebbers praten niet over spuiten, ze spreken van schrijven. (Nieuwe Revu, 07/08/1996) ...

2023-12-06
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

schrijven

In de betekenis van glas schrijven: glas beschilderen met lijnen en figuren in grisaille.


Direct alle 18 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Schrijven

Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven, dat wat ik heb geschreven zal ik niet meer veranderen; ik blijf bij wat ik beweerd heb. Deze woorden zijn opgetekend uit de mond van Pilatus bij de kruisiging van Jezus. Pilatus liet namelijk een opschrift aan Jezus’ kruis hangen met de woorden ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’, een tekst waar het jo...

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

schrijven

schrijven - onregelmatig werkwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: schrij-ven 1. in letters of cijfers met de hand op papier zetten ♢ ik schrijf het woord op 2. de inhoud bedenken ♢ hij schrij...

2023-12-06
Jargon & Slang van Beursspeculanten

Marc De Coster (2017)

Schrijven

verkopen van een optie. Na het aflopen van de januari series kan overwogen worden rustig af te wachten tot de strangle winst oplevert óf de beide long posities kunnen gebruikt worden als dekking voor het 'schrijven' (dat is het verkopen) van de call en de put april 55. - NRC Handelsblad 14.12.1985 ​

2023-12-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

schrijven

- waar gaan we dat schrijven?, niet te geloven!, wat een verrassing!

2023-12-06
Voor rede vatbaar:. een filosofisch woordenboek voor Nederland

Paul Frentrop (2001)

Schrijven

‘Een intellectueel is iemand die meer schrijft dan praat.’1 Maar schrijven moet je pas doen als je meer vergeten bent dan je weet. ‘Men moet een paar narrenschoenen verslijten, eer men recht wijs wil worden.’2 Je moet voor schrijven ook de tijd nemen: ‘Een hen legt alle dag, een struis maar eens in ’t jaar.&rsquo...

2023-12-06
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Schrijven

Het schrijven wijst erop, dat we mondelinge afspraken niet zonder meer zouden moeten nakomen, omdat deze door ons of door anderen gemakkelijk kunnen worden afgezegd.

2023-12-06
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Schrijven

wie schrijft, die blijft, schrijvers behoren tot de eeuwigheid; hun namen worden niet zo gauw vergeten. Tevens titel van een erg gewaardeerd literair programma op de BRTN-televisie. Zie ook niet om over naar huis te schrijven (en zeker niet per expresse); schrijf je mij ook op (je hebt het potlood toch vast): ‘Wie schrijft, die blijft’, zegt het sp...

2023-12-06
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

schrijven

brief.

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Schrijven

1. v., skriuwe, s k r e a u, s k r e a u n; ruw —, kalkje; slordig —, kwattelje. 2. s.n., skriuwen (it), brief (de & it); lang —, missive, epistel (it).

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schrijven

o., g. mv., brief: uw schrijven is mij geworden ; ik ontving een schrijven van hem ; in mv schrijven van de zoveelste ; een koninklijk schrijven, een stuk vanwege de koning ; — vgl. rond-, zendschrijven.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schrijven

1 schreef, h. geschreven (1 met een potlood, pen, griffel, een stuk krijt enz. letters, cijfers of dergelijke tekens op papier, hout enz. neerzetten inz. op vlotte wijze, zonder te tekenen; 2 lijnen zetten, tekenen, schilderen; niet alg.: 3 spellen; 4 een gedachteninhoud in tekens uitdrukken: a) opstellen; b) boeken maken, verhalen, verhandelingen...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schrijven

(’schrijvən) I. (schreef, heeft geschreven) [Lat. scribere] 1. letters, cijfers of dergelijke tekens neerzetten : kunnen lezen en dik, duidelijk, dun, gauw, goed, langzaam, mooi, onleesbaar, slordig, vlug, zwaar -; met een griffel, pen, potlood, stift, vulpen met houtskool, inkt, krijt -; in zijn zakboekje, zijn cahier -; op de lei, op het b...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schrijven

(schreef, heeft geschreven), 1. met een stift, pen, potlood, griffel, krijt enz. (aaneengeschakelde) letters of cijfers op papier of een ander vlak voorwerp aanbrengen, neerzetten; meestal abs.: lezen en schrijven leren; (fig.) dat is met bloed geschreven, bloed is ervoor gestort; 2. in letters voorstellen, spellen: dat woord is goed, fout geschrev...

2023-12-06
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Schrijven

(Mnl. scriven) van ’t Lat. scribere = schrijven, overgenomen met het Lat. letterschrift. — ’t Germ. rijten (n.l. het inrijten, inkrassen van de runen, z. d. w.) bleef nog in ’t Eng. bewaard als to write, vgl. typewriter = letterschrijver, schrijfmachine. Afl. is schrift.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Schrijven

Het begrip schrijven heeft 2 verschillende betekenissen: 1. schrijven - SCHRIJVEN - (schreef, heeft geschreven), met eene stift, pen, potlood, griffel, krijt enz. letters op papier of andere voorwerpen maken: lezen en schrijven leeren ; mooi, duidelijk, leesbaar, goed schrijven; gauw, langzaam, vlug schrijven ', met pen en inkt, met potlood, m...

2023-12-06
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Schrijven

Schrijven, bw. ong. (ik schreef, heb geschreven), met eene stift-, pen of griffel letters op papier of andere voorwerpen maken; (taalk.) spellen; hoe schrijft men dit woord? een boek, een werk - (zamenstellen, vervaardigen); over de staatkunde - (beschouwingen mededeelen); tegen iem. -, hem in een opstel bestrijden of aanvallen; aan iem. (eenen bri...