Wat is de betekenis van SCHREEUWEND?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

schreeuwend

schreeuwend - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: schreeu-wend 1. wat opvalt en wat goed uitkomt ♢ mijn zus draagt altijd schreeuwende neonkleuren Bijvoeglijk naamwoord: schreeu-wend ... is schreeuwender dan ......

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schreeuwend

bn. bw., 1. zeer sterk in het oog springend, zich opdringend, om wraak of herstel roepend : een schreeuwende onrechtvaardigheid ; schreeuwende misstanden ; 2. zeer sterk en hinderlijk afstekend, pijnlijk voor de ogen of het gevoel: schreeuwende kleuren ; een schreeuwend contrast; 3. in de hoogste mate : dat is schreeuwend...

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schreeuwend

bn., bw. (1 met een scherp stemgeluid; 2 stuitend; 3 erg): 1 met een schreeuwende stem; 2 een schreeuwend onrecht; 3 schreeuwend duur, schreeuwend lelijk, in hoge mate; zie ook s c h r e e u w e n 4.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schreeuwend

('schre:wənt) I. bn. en bw. 1. die, dat schreeuwt; -e kinderen, kleuren. 2. stuitend : een -e onrechtvaardigheid; -e misstanden. II. bw. in hoge mate, zeer erg ; duur, lelijk.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schreeuwend

bn. en bw., 1. zeer sterk in het oog springend, zich opdringend, om wraak of herstel roepend: een schreeuwende onrechtvaardigheid; 2. zeer sterk en hinderlijk afstekend, pijnlijk voor de ogen of het gevoel: schreeuwende kleuren; 3. in de hoogste mate: dat is duur.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SCHREEUWEND

SCHREEUWEND - bn. bw. met een hard en schel geluid: eene schreeuwende stem; wat vaak schreeuwt: een schreeuwend kind ; — eene schreeuwende onrechtvaardigheid, stuitend, die iedereen afkeurt; schreeuwende misstanden, die dringend verbetering behoeven ; — schreeuwende kleuren, die schril afsteken;. — dat is schreeuwend duur, in ho...

2024-06-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)