Synoniemen van schreeuwen

2019-10-20

schreeuwen

Zeer luid de aandacht vestigen. Een biedverloop ‘schreeuwt’ om een troefstart als duidelijk is dat de leider het eindcontract alleen kan maken door heen-en-weer te gaan troeven. Ook een duidelijk signaal kan schreeuwen (om een nakomst in een bepaalde kleur).

2019-10-20

schreeuwen

schreeuwen - regelmatig werkwoord uitspraak: schreeu-wen 1. ergens veel nadruk op leggen omdat je er erg trots op bent ♢ hij schreeuwt wel, maar er komt weinig uit zijn handen 2. luid roepen ♢ schreeuw niet zo, ik versta je wel! 1. dat schreeuwt tot God [vraagt om wraak]<...

2019-10-20

SCHREEUWEN

SCHREEUWEN - (schreeuwde, heeft geschreeuwd), een hard keelgeluid geven, krijschen ; hard roepen ; zeer luide spreken ; iem. iets in ’t oor schreeuwen; schreeuw zoo niet, ik ben niet doof; — moord en brand schreeuwen, schreeuwen als een mager varken, vreeselijk schreeuwen; — om hulp, om brood schreeuwen; — langs de straat schreeuwen, om zijne koopwaren aan te prijzen of uit baldadigheid ; — dat is geen zingen, dat is schreeuwen; velen schreeuwen over zaken, waar zij geen verstand van h...