Wat is de betekenis van schrander?

2018
2021-05-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schrander

schrander - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: schran-der 1. wie het vlug snapt en snel reageert ♢ hij is erg schrander, want hij kon al lezen toen hij vier was Bijvoeglijk naamwoord: schran-der ... is schranderder dan...

Lees verder
1980
2021-05-16
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Schrander

In het Middelnederlands kwam een werkwoord voor dat schrinden luidde en: splijten, barsten betekende. De samenstelling verschrinden werd gebezigd voor: splijten, openscheuren van de grond door droogte. Van dit werkwoord nu is ons woord schrander een nakomeling. De betekenis was, in overeenstemming met de afkomst van het woord, oorspronkelijk: snijd...

Lees verder
1973
2021-05-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schrander

bn. en bw. (-der, -st), vlug van bevatting of inzicht, scherpzinnig: een schrandere jongen; schrandere ogen, levendige, die van schranderheid getuigen.

1952
2021-05-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schrander

adj. & adv., skrander, helder, fornimstich, skerp, snoad, tûk, bitûft, gewikst, bislipe, eftertochtich, iepen; een — hoofd, in kleare kop.

1950
2021-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schrander

bn. bw. (-der, -st), vlug van bevatting of inzicht, scherpzinnig: een schrandere jongen; een schrandere kop; een schrander gezegde; — schrandere ogen, levendige, die van schranderheid getuigen; — schrander handelen; iets schrander verzinnen.

1898
2021-05-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Schrander

zie Doordringend, zie Verstandig.

1898
2021-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schrander

SCHRANDER - bn. bw. (-der, -st), zeer verstandig, met een vlug doorzicht, gevat op voorkomende zaken : een schrandere jongen ; een schrander gezegde ; een schrandere bol, kop, iem. die schrander is ; — schrandere oogen, levendige, die van schranderheid getuigen ; — schrander handelen ; iets schrander verzinnen. SCHRANDERHEID, v. helder...

Lees verder