Wat is de betekenis van schraal?

2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schraal

schraal - bijvoeglijk naamwoord 1. ruw en pijnlijk ♢ mijn huid is schraal van de kou 2. guur en droog ♢ er staat een schrale wind vandaag 3. weinig vruchtbaar ...

Lees verder
1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schraal

bn. en bw. (schraler, -st), 1. mager, weinig vlees of vet op de beenderen hebbend; 2. karig, niet overvloedig: een — ontbijt; het — hebben, tamelijk arm; — bier, dun bier, — deeg, niet genoeg gerezen; (fig.) een schrale troost, waaraan men niet veel heeft; schrale druk, met nauwelijks voldoende inkt; 3. onvruchtbaar: schra...

Lees verder
1952
2021-04-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schraal

adj. & adv., skrael, meager, hean, skriel, rûpsk, rypsk, ealtsjes, earmoedich; (van grond), skrok, toar, earm; (van planten), earnich; (van uiterlijk), smel; — maar gespierd, eken; — persoon, vooral kind, húchje (it); lang — persoon, tuitentuit; het — hebbe...

Lees verder
1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schraal

bn. bw. (schraler, -st), 1. mager, weinig vlees of vet op de beenderen hebbende: een schraal varken ; een lange en schrale hals ; een schraal mannetje; 2. weinig vet bevattende, mager: dat is schrale kost; een schraal diëet houden, weinig vet in zijn spijzen gebruiken: — (vand.) karig, niet overvloedig: schrale vo...

Lees verder
1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SCHRAAL

SCHRAAL - bn. bw. (schraler,-st), mager, weinig' vleesch of vet op de beenderen hebbende; een schraal varken; een lange en schrale hals; een schraal mannetje, dat mager en tenger is; — weinig vet bevattende, armoedig, karig; dat is schrale kost, soep; — een schraal dieet houden, weinig vet in zijne spijzen gebruiken; er schraal va...

Lees verder
1898
2021-04-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Schraal

zie Bar, zie Bun.