Wat is de betekenis van schotschrift?

1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Schotschrift

pamflet

1980
2021-09-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Schotschrift

Het woord schots heeft in het Nederlands een groot aantal uiteenlopende betekenissen. Men bezigde het vroeger in de zin van: raar, mal, verkeerd, snaaks, dwars, schamper, aanmatigend, gulzig, schrokkig enzovoorts. Er zijn allerlei pogingen gedaan het woord te verklaren. De aannemelijkste theorie is die welke schots gelijkstelt met Schots, waarbij d...

Lees verder
1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

schotschrift

o. (-en), schimpschrift, pamflet dat iemand op smadelijke wijze aanvalt.

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schotschrift

o. (-en), schimpschrift, pamflet dat iem. op smadelijke wijze aanvalt.

1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schotschrift

vlugschrift, waarin een persoon of zaak opzettelijk in een ongunstig daglicht wordt gesteld.

1937
2021-09-20
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Schotschrift

Smaadschrift, schimpschrift. Van schotsch; mal, verkeerd. Schots en scheef. Iemand schots bejegenen.

Lees verder
1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SCHOTSCHRIFT

SCHOTSCHRIFT - o. (-en), schimpschrift, libel, pamflet.

1870
2021-09-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schotschrift

Schotschrift of libél is de naam van een vlugschrift, hetwelk ten doel heeft, een persoon of eene zaak op eene scherpe en hatelijke wijs aan de kaak te stellen. Gewoonlijk wordt het zonder naam of onder een gefingeerden naam in het licht gezonden en zoodanig opgesteld, dat schrijver en uitgever buiten het bereik blijven der strafwet, hoewel de bedo...

Lees verder