Wat is de betekenis van Schopstoel (Op een of den) zitten?

1919
2021-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Schopstoel (Op een of den) zitten

in een onzeker bezit, een onzekere betrekking, een onzekere woning verkeeren, waar men elk oogenblik uitgestooten kan worden; ontleend aan een oude straf, waarbij de misdadiger met gebonden handen op een soort van wip geplaatst werd, waardoor hij omhoog geslingerd werd, welk wegslingeren tevens zeker een symbool was van de verbanning, die er mede g...

Lees verder