Wat is de betekenis van Schoonhoven?

2004
2021-04-22
Monumenten in Zuid-Holland

Encyclopedie over monumenten in Zuid Holland (2010)

Schoonhoven

Stad, ontstaan aan de Lek bij een dam in de veenstroom de Zevender en voor het eerst vermeld in 1247. Kort na 1200 groef men buitendijks een rivierhaven. Ter plaatse van het huidige Doelenplein verrees rond 1250 een kasteel. De nederzetting kreeg vermoedelijk kort vóór 1280 stadsrechten, waarna Jan van Avesnes toestemming gaf om vesti...

Lees verder
2002
2021-04-22
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Schoonhoven

Al eeuwenlang is Schoonhoven het centrum van de ambachtelijke zilversmeedkunst in Nederland. Eind vorige eeuw bijvoorbeeld werkte dertig procent van de beroepsbevolking in de zilverindustrie. Nog steeds geeft het edelmetaal glans aan de Zilverstad. Er zijn talloze zilverwinkels, zilversmidwerkplaatsen en zilverfabrieken te vinden. Ieder jaar op Twe...

Lees verder
1981
2021-04-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Schoonhoven

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland. Wordt het eerst in een oorkonde van 1247 genoemd; was bezit van de heren van Beaumont en Blois; verviel 1397 aan de graaf van Holland. Gelegen aan de samenvloeiing van Vlist, Lopiker Wetering en Lek; had reeds vroeg belangrijke handel en industrie (in de 14e eeuw al zilverindustrie). Door zijn ligging in het...

Lees verder
1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Schoonhoven

Ned. gemeente in de prov. Zuid-Holland, 6,83 km2, 10.680 inw., 22% r.k., 41% n.h., 11% geref., 4% overige en 22% g. kerkg. Oude Hollandse stad met 17e-eeuwse wallen, grachten en verscheidene oude gebouwen, o.a. raadhuis en ned.-hervormde kerk uit de 15e eeuw, Waag (1617), Veerpoort (1601) en Stadskorenpakhuis (1566). Industrie o.a. kunstaardewerk,...

Lees verder
1970
2021-04-22
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Schoonhoven

wandtapijtindustrie, ca. 1600 ontstaan met uitgeweken wevers uit Zuid-Nederland. die werd gestimuleerd en gesteund door de stadsregering en een bloei beleefde gedurende twee generaties van wandtapijtfabrikanten uit de familie Nauwincx. De broeders Jacques en Anthon merkten hun werk met BB, niet zozeer om Brussel concurrentie aan te doen, maar het s...

Lees verder
1969
2021-04-22
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Schoonhoven

Schoonhoven - zie M. E. (‘Anita’) de Geus.

1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schoonhoven

gemeente in Z.-Holland, aan de Lek. 816 ha, 4948 inw. Graan-, kaas- en eierhandel. Zilverindustrie. Visvangst.

Lees verder
1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schoonhoven

Gem. aan de Lek, in het O. van de prov. Z. Holland, opp. 816 ha (rivierklei), ca. 4500 inw. (73% Prot., 20% Kath.). Graan-, kaas- en eierenhandel; aanzienlijke goud- en zilversmederij; verder plateelbakkerij, lak-, vernis- en verf fabricatie. S. vertoont reeds geruimen tijd sporen van achteruitgang. Het is een typisch oud-Hollandsch stadje. Voorn...

Lees verder
1916
2021-04-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schoonhoven

Schoonhoven - gem. in Z.-Holl., aan de Lek en de Utr. grens, slechts 93 H.A., met 4900 inw. De gem. bevat alleen de stad S. en ’t zoogenoemde Hofland. De stad ligt op den rechteroever der Lek. Voorheen was zij, als sleutel tot Holland, een belangrijke vesting; de wallen zijn nu plantsoen. S. bezit belangrijke goud- en zilverindustrie ; verder doet...

Lees verder