2020-01-26

Schoolverlater

Voor de onderwijsstatistieken geldt: iemand die het door de overheid bekostigde voltijdonderwijs in het afgelopen jaar voor het eerst en voor minstens één jaar heeft verlaten (CBS). Volgens de definitie in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS is men maximaal één jaar schoolverlater.

2020-01-26

schoolverlater

schoolverlater - zelfstandig naamwoord uitspraak: school-ver-la-ter 1. iemand die net van school af is ♢ deze schoolverlaters zoeken een baan Zelfstandig naamwoord: school-ver-la-ter de schoolverlater de schoolverlaters het schoolverlatertje

2020-01-26

Schoolverlater

Iemand die het door de overheid gesubsidieerde voltijdonderwijs in het afgelopen jaar heeft verlaten. • Ongediplomeerd schoolverlater: iedereen die in een bepaald jaar het onderwijs verlaat zonder diploma behaald te hebben aan de instelling die hij verlaat èn zonder daarvoor reeds in een andere onderwijssoort al een diploma behaald te hebben. • Ongekwalificeerd schoolverlater: iedereen die in een bepaald jaar het onderwijs verlaat en niet in het bezit is van een diploma met een niveau geli...

2017-05-11

Ongekwalificeerd schoolverlater

Zie schoolverlater.

2017-05-11

Voortijdig schoolverlater

Zie schoolverlater.

2016-12-30

Voortijdig schoolverlater

Een voortijdig schoolverlater is een uitstromer jonger dan 23 jaar zonder een havo-, vwo- of mbo-niveau 2/3/4 diploma

2017-05-11

Ongediplomeerd schoolverlater

Zie schoolverlater.

2017-01-10

Voortijdig schoolverlater (vsv)

Voortijdig schoolverlater (ook wel vsv) is iemand die het onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie.

2016-12-31

Voortijdig schoolverlater (vsv)

Iemand die het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude opleiding van vergelijkbaar niveau heeft. Toelichting Het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland kan op twee manieren worden benaderd, namelijk vanuit het totale volume of vanuit de nieuwe aanwas. Het totale volume is het totaal aa...

2016-12-30

Vsv

Zie: Voortijdig schoolverlater (vsv)

2017-10-27

Landelijk doelgroepregister (LDR)

In de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten is bepaald dat UWV mensen die onder de doelgroep van die wet vallen, registreert in het landelijk doelgroepregister (LDR). Werkgevers kunnen aan de hand van het BSN-nummer in het LDR nagaan of een sollicitant of werknemer meetelt voor de banenafspraak cq het quotum. Er kunnen verschillende groepen arbeidsbeperkten in het LDR worden opgenomen. Het kan gaan om een persoon: - met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doet o...