Wat is de betekenis van Schone technologie?

1984
2021-12-08
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Schone technologie

Strikt genomen is de idee schone (of milieuvriendelijke) technologie niet nieuw. Tegen het einde van de jaren zeventig is deze sterk in de belangstelling gekomen. Onder schone technologie verstaat men tegenwoordig de kennis van en het daarmee samenhangend onderzoek naar apparaten, technieken, processen en produkten die zodanig worden toegepast dat...

Lees verder
1972
2021-12-08
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Schone technologie

(ook: milieuvriendelijke technologie), ben. voor technieken en processen bij de produktie van stoffen, materialen en goederen die een verminderde belasting betekenen voor het milieu. Schone technologie is het zoeken van oplossingen voor milieuproblemen bij produktieprocessen in de vorm van veranderingen in het proces zelf: men spreekt vaak van een...

Lees verder