2019-10-20

Scholen in Overveen

Het Kennemer Lyceum (A. Stoopplein 7) is een tweelaags schoolgebouw uit 1924 met vlindervormige plattegrond en expressionistische details. Eveneens met vlindervormig grondplan opgezet is de openbare lagere Julianaschool (W. de Zwijgerlaan 120; 1935, vergroot 1950 en 1985), waarvan het ontwerp is geïnspireerd door het werk van F. Lloyd Wright.