Wat is de betekenis van schip?

2024-04-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

schip

Het begrip schip heeft 4 verschillende betekenissen: 1) grote boot. boot van een tamelijk groot tot zeer groot formaat. Vooral gebruikt voor boten die worden ingezet op langere trajecten en die bestemd zijn voor het vervoer van passagiers of handelsgoederen, voor militaire doeleinden of voor grootschalige visserij; boten die dienen voor s...

2024-04-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

schip

schip - zelfstandig naamwoord 1. voertuig waarmee je vaart ♢ het schip legde aan in de haven 1. schepen achter je verbranden [iets doen waardoor je niet meer terug kunt] 2. het...

2024-04-21
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Schip

Een schip is een zaak, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven, drijft of heeft gedreven.

2024-04-21
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Schip

Ook: middenschip. Gedeelte van de kerk waar de gelovigen zich bevinden tijdens diensten, de ruimte met aan weerszijden zijbeuken, meestal ten westen van het transept.

2024-04-21
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

Schip

Het schip is de middelste en grootste ruimte van een kerk; kan uit één beuk (2) bestaan of links en rechts uitgebreid zijn met nog een of meerdere z.g. zijbeuken die meestal lager zijn; m.o. middenschip of middenbeuk, zijschip of zijbeuk, dwarsschip of dwarsbeuk of transept.

2024-04-21
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Schip

Het schip in een droom symboliseert doorgaans ons levensschip, de op deinende golven drijvende persoonlijkheid, die steeds weer een nieuwe toekomst tegemoet gaat en nooit uitgestudeerd raakt. Het Chinese boek der wijsheid ’I Ging’ benadrukt de psychische waarde van een bootreis (in een droom): Het zou ‘goed zijn om het water over...

2024-04-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Schip

1. een - met zure appelen, een flinke regen- of hagelbui die op komt zetten. Volkse vergelijking en cliché. ‘Een schip met zure appelen, wie zei dat ook weer bij het zien van zo’n lucht.’ (Marjan Berk: Een blonde rat, 1985) ‘Daar komt weer een schip met zure appelen aan’, stelt de vrouw uit Zeeland vast. Een felle plensbui, die blijkbaar op haar a...

2024-04-21
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

schip

als symbool een vaartuig dat hemellichamen, en met name de zon, (vaak in plaats van een wagen) door de hemel vervoert, of doden naar het hiernamaals. Op muurstenen van megalithische graven uit de jongere Steentijd zijn vaak schepen gegrift, die klaarblijkelijk moeten worden opgevat als symbolen voor de overvaart naar de ‘Eilanden der zaligen&...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

schip

schip - Over het algemeen te gebruikien voor vaartuigen die groter en zeewaardiger zijn dan boten; worden meestal voortbewogen door zeilen of motoren.