Wat is de betekenis van schimmel?

2020
2021-04-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

schimmel

Het begrip schimmel heeft 5 verschillende betekenissen: 1) draadvormig parasitair organisme. draadvormig organisme dat zich in grote hoeveelheden tegelijk parasitair ontwikkelt, soms op ontbindende organische stoffen, soms op levende wezens en dat daardoor vaak bederf of ziekte veroorzaakt. 2) uitslag bij bederf. uitslag in de vorm v...

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schimmel

schimmel - zelfstandig naamwoord uitspraak: schim-mel 1. begroeiing van piepkleine plantjes, bijvoorbeeld op bedorven voedsel ♢ er groeide schimmel op de kaas 2. wit paard ♢ Sinterklaas rijdt op...

Lees verder
2017
2021-04-17
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Schimmel

Schimmel is in 1839 gesignaleerd in Schiedam. Vervolgens dook deze borrel naam in 1874 op in een verzameling spreekwoorden over drinken, drank en dronkenschap van P.J. Harrebomée. Harrebomée noemt hem in de uitdrukking hij berijdt zijn schimmel. Als toelichting geeft hij: De witachtige uitslag van het brood, op het paard overgebracht, heeft wellich...

Lees verder
2010
2021-04-17
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

schimmel

Een plantachtig organisme dat geen bladgroen (chlorofyl) heeft en daardoor niet zoals andere planten de zon als energiebron gebruikt. Een schimmel leeft van andere organismen, vaak dood materiaal. Hij bestaat uit vele cellen die in schimmeldraden (zwamdraden) achter elkaar liggen. Gisten en paddenstoelen behoren tot de schimmels. Vrijwel alle plant...

Lees verder
1997
2021-04-17
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

schimmel

Haags is de vloek krijg de afgetrokken Spaanse schimmel! Vgl. Bral e.a. (1998). De letterlijke betekenis van schimmel is o.a. ‘wit of groenachtig beslag op organische stoffen in vochtige omgeving’. Slechts enkele schimmelsoorten kunnen bij de mens ziekten veroorzaken. Hoe dan ook, met krijg de schimmel! wenst men z...

Lees verder
1981
2021-04-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Schimmel

Hendrik Jan (1823-1906), Nederlandse auteur, debuteerde als schrijver van romantisch-historische toneelstukken (b.v. „Twee Tudors”, „Struensee”); daarna schreef hij ook historische romans, b.v. „Sinjeur Semeyns”.

1980
2021-04-17
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Schimmel

Zoals roest oorspronkelijk betekent: het rode, zo betekent schimmel, dat verwant is met schemer, eigenlijk: het doffe. Schimmel is een laag witte of groenachtige plantjes die zich ontwikkelen op stoffen welke aan vocht zijn blootgesteld. Het paard dat wij schimmel noemen, is een paard welks haren aan de einden wit zijn. Het is dus een schimmelkleur...

Lees verder
1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schimmel

m. (-s), 1. (plantkunde) organisme dat behoort tot de afdeling schimmels (→Mycophyta); 2. als stofn. en coll.: er zit — op die muur, een soort chemische aanslag.

Lees verder
1952
2021-04-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schimmel

s., skimmel; (paard), skimmel.

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schimmel

I. v. (-s), 1. (plantk., mv.) klasse van in beginsel draadvormige planten, die geen bladgroen bevatten (Fungi); 2. (in het gewone spraakgebr.) de eenvoudige vormen van de onder 1. gen. planten, die geen grote vruchtlichamen (paddenstoelen) vormen, maar zich als vlokkige hoopjes van verschillende kleur overal ontwikkelen waar organische stoff...

Lees verder
1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schimmel

(1) wit paard, overdekt met kleine zwarte vlekken; (2) verzamelnaam voor een aantal microskopische zwammen, leven saprophytisch * en ook parasietisch op dierlijke of plantaardige voedingsbodem. Tot de meest bekende behoren de Mucorsoorten, die op brood, mest en vruchten leven. Op plantaardige substraten verschillende Aspergillussoorten. Ook op de m...

Lees verder
1939
2021-04-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Schimmel

Paard dat de bruid is. — Tuinaanleg op voedsel.

Lees verder
1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schimmel

Paard met lichte haarkleur. De zgn. albino’s,d.w.z. geheel witgeboren dieren (met lichte huid en zgn. glasoogen), komen zelden voor. Bij de eigenl. s. onderscheidt men: 1° Die met onveranderlijk schimmelhaar, waarbij de witte haren de overhand hebben, terwijl de manen en de staart gewoonlijk donker zijn en de punt van den staart altijd do...

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schimmel

Schimmel - (Hendrik Jan), Nederl. letterk., geb. te ’s-Graveland 1823, moest tegen zijn zin op een kantoor in zijn levensonderhoud voorzien, was in 1849 aan de Ned. Handelmaatsch., in 1863 directeur der Amsterdamsche Credietvereeniging, bracht zijn laatste levensjaren door te Bussum; overl. in 1906. Hij was redacteur van den „Nederlandschen Volksal...

Lees verder
1898
2021-04-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Schimmel

zie Kaam.

1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schimmel

Het begrip schimmel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. schimmel - schimmel - v. schimmelplantjes; kaan (op azijn), kant (op bedorven wijn); — (fig.) de schimmel uit iets houden, er veel van eten of drinken, zoodat het op is, vóór het beschimmelen kan. 2. schimmel - schimmel - m. (-s), witachtig grauw paard; eene soort van...

Lees verder
1870
2021-04-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schimmel

Schimmel is de naam van microscopisch kleine plantjes, die zich als vlokkige hoopjes van verschillende kleur overal ontwikkelen, waar organische stoffen op vochtige plaatsen tot ontbinding overgaan. Zij worden ook wel schimmelplantjes genoemd en behooren meerendeels tot de afdeeling der Draadzwammen (Hyphomycetes). Het loof bestaat uit lange, buisv...

Lees verder