Wat is de betekenis van schildknaap?

2009
2021-06-18
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

schildknaap

Tweede fase van de opleiding tot ridder.

1981
2021-06-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schildknaap

de knaap die een ridder begeleidde in de strijd en zijn schild en speer droeg,

1973
2021-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

schildknaap

m. (-knapen), 1. (middeleeuwen) jongeman in dienst van een ridder, die voor diens wapenuitrusting en paard zorgde; 2. later jongeman van adellijke afkomst die in dienst van een ridder zich toelegde op de wapenhandel; (ook) iedere edelman die geen ridder was; 3. (fig.) iemand die een ander, meer op de voorgrond tredend persoon, voortdurend bijstaat...

Lees verder
1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schildknaap

m. (...knapen), 1. (hist.) jongeling die voor een ridder of aanzienlijk krijgsman het schild droeg (buiten de strijd); vervolgens: adellijk jonkman die onder leiding en in dienst van een ridder zijn opleiding tot krijgsman genoot; 2. (fig.) iem. die een ander, meer op de voorgrond tredend persoon, voortdurend bijstaat of verdedigt.

Lees verder
1949
2021-06-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schildknaap

in de middeleeuwen de vrij geboren jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in de wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens een verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van hen, aan wie het door de keizer werd vergund. Na...

Lees verder
1933
2021-06-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schildknaap

→ Ridder.

1933
2021-06-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schildknaap

➝ Ridder.

1916
2021-06-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schildknaap

Schildknaap - noemde men in de Middeleeuwen hem, die, onder leiding en in dienst van een ridder, zijn opvoeding tot krijgsman kreeg. De s. was alleen met een zwaard en een strijdbijl gewapend. Hij bediende den ridder in huis zoowel als elders.

1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schildknaap

Schildknaap - m. (...knapen), (in de middeleeuwen) jonker die onder leiding en in dienst van een ridder zijne opleiding tot krijgsman genoot; ...KNOOP, m. (-en), (zeew.) knoop in een touw, die als een schild dient om het schieten van het touw door een gat tegen te gaan; ...KORSTDIER, o. (-en), zekere diersoort; ...KRAAKBEEN, o. -deren), (ontl.) s...

Lees verder
1870
2021-06-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schildknaap

Schildknaap noemde men in de middeneeuwen den jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in den wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens eene verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van dezulken, aan wie het door den Keize...

Lees verder