Wat is de betekenis van schildknaap?

2009
2022-12-06
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

schildknaap

Tweede fase van de opleiding tot ridder.

1981
2022-12-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schildknaap

de knaap die een ridder begeleidde in de strijd en zijn schild en speer droeg,

1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Schildknaap

m. (-knapen), 1. (middeleeuwen) jongeman in dienst van een ridder, die voor diens wapenuitrusting en paard zorgde; 2. later jongeman van adellijke afkomst die in dienst van een ridder zich toelegde op de wapenhandel; (ook) iedere edelman die geen ridder was; 3. (fig.) iemand die een ander, meer op de voorgrond tredend persoon, voortdurend bijstaat...

Lees verder
1950
2022-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Schildknaap

m. (...knapen), 1. (hist.) jongeling die voor een ridder of aanzienlijk krijgsman het schild droeg (buiten de strijd); vervolgens: adellijk jonkman die onder leiding en in dienst van een ridder zijn opleiding tot krijgsman genoot; 2. (fig.) iem. die een ander, meer op de voorgrond tredend persoon, voortdurend bijstaat of verdedigt.

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Schildknaap

in de middeleeuwen de vrij geboren jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in de wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens een verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van hen, aan wie het door de keizer werd vergund. Na...

Lees verder
1937
2022-12-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

schildknaap

m. schildknapen (1 jongeling, die voor een ridder of ander aanzienlijk krijgsman [buiten de strijd] het schild draagt; 2 titel: adellijke jonkman, die zich voorbereidt tot de ridderslag): 1. de trouwe schildknaap aan zijn zij; 2. ridders, schildknapen en gewone edelen.

Lees verder
1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schildknaap

→ Ridder.

1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schildknaap

➝ Ridder.

1930
2022-12-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

schildknaap

('schilt) m. (...knapen) I. Eig. M. E.1.edelknaap als schilddrager van een ridder die hem tot krijgsman opleidde. 2. Uitbr. adellijke jonkman die zich voorbereidt tot de ridderslag II. Metf. persoon die een ander hoger geplaatste voortdurend bijstaat en verdedigt.

Lees verder
1916
2022-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schildknaap

Schildknaap - noemde men in de Middeleeuwen hem, die, onder leiding en in dienst van een ridder, zijn opvoeding tot krijgsman kreeg. De s. was alleen met een zwaard en een strijdbijl gewapend. Hij bediende den ridder in huis zoowel als elders.

1908
2022-12-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Schildknaap

noemde men in de middeleeuwen hem, die onder leiding en in dienst van een ridder, zijn opvoeding als krijgsman kreeg. De S. was alleen met een zwaard en een strijdbijl gewapend. Hij bediende den ridder in huis zoowel als elders.

Lees verder
1898
2022-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schildknaap

Schildknaap - m. (...knapen), (in de middeleeuwen) jonker die onder leiding en in dienst van een ridder zijne opleiding tot krijgsman genoot; ...KNOOP, m. (-en), (zeew.) knoop in een touw, die als een schild dient om het schieten van het touw door een gat tegen te gaan; ...KORSTDIER, o. (-en), zekere diersoort; ...KRAAKBEEN, o. -deren), (ontl.) s...

Lees verder
1870
2022-12-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schildknaap

Schildknaap noemde men in de middeneeuwen den jongeling, die onder de leiding en in dienst van een ridder zich oefende in den wapenhandel. In den beginne konden alle vrijgeborenen en behoorlijk bemiddelden schildknaap worden, doch volgens eene verordening van keizer Frederik II alleen de zonen van ridders en van dezulken, aan wie het door den Keize...

Lees verder