Wat is de betekenis van Schild en vriend?

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schild en vriend

In den nacht van 17 Mei 1302 werden alle Franschen in Brugge vermoord; zij werden hieraan herkend, dat ze het ➝ sjibboleth S. en v. niet goed konden uitspreken (eig. scilt ende vrient).