Wat is de betekenis van SCHERPRECHTER-LEDENZETTER?

1982
2021-10-27
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SCHERPRECHTER-LEDENZETTER

Uit hoofde van hun arbeid hadden stadsbeulen enige kennis van hetgeen heden orthopedie heet. Het beulsambt bleef dikwijls binnen bepaalde families. Sommige beulen werden bevorderd tot de stand van scherprechters. Deze behandelden als ledenzetters ontwrichtingen en beenbreuken, soms ook complicaties ervan, die chirurgische ingrepen vereisten. Botsin...

Lees verder