Wat is de betekenis van schepel?

2024-06-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-14
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

schepel

Een "schepel" is een oude Nederlandse en Vlaamse maateenheid die voornamelijk werd gebruikt om droge waren, zoals granen en zaden, te meten. De precieze waarde van een schepel kon variëren, afhankelijk van de regio, maar stond meestal ongeveer gelijk aan 10 liter. De schepel was een gebruikelijke maateenheid in Nederland en Belgi&eum...

2024-06-14
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

schepel

inhoudsmaat voor graan e.d.. inhoudsmaat voor droge waren zoals graan, meel e.d., het tiende deel van een hectoliter. Voorbeelden: Maten die vroeger werden gebruikt zijn een roe, een duim, oord, mud, el, voet, schepel, spint, pond, kilo, kan, Meppeler Mud, Meppeler kluit en tal van andere varianten op weeg-gebied. Meppeler Courant...

2024-06-14
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Schepel

(1: Oude inhoudsmaat, aanvankelijk ¼ mud en derhalve streeksgewijs verschillend. Bij de invoering van het metrieke stelsel vastgesteld op 101. (2)Oude landmaat, ook wel schepel gezaai (Drente); zoveel land als men met een schepel rogge kan bezaaien. De Gelderse s. 1450 m2, de Drentse 833 m2.

2024-06-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schepel

o. (-s), 1. (Zuidn.) grote, platte houten schop met lange steel om graan en aardappelen op te scheppen of om te zetten; 2. inhoudsmaat voor droge waren ; oudt. ¼ van een Amsterdams mud ; thans = 0.1 hl of 1 Dl; — met schepels, met grote hoeveelheden; — (spr.) om iem. goed te kennen, meet men eerst een schepel zout met...

2024-06-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Schepel

inhoudsmaat voor droge waren, oudt. ¼ Amst. mud, nu 1/10 hl = 1 dekaliter; ook: de inhoud van zulk een maat.

2024-06-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schepel

o. schepels, schepeltje (0,1. hl, inhoudsmaat voor droge waren): een schepel rogge.

2024-06-14
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Schepel

Oude maat voor droge waren, meestal 10 liter. In het Oosten van het land meet men vaak een stuk land bij ,,schepels-zaad”, dat is een oppervlak, dat men met een schepel zaad (rogge) bezaaien kan. Men spreekt dus van: een stuk land groot tien schepels-zaad (d.i. 1 ha).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Schepel

oude Ned. inhoudsmaat v. 1/10 hl; in Drente oude landmaat (1/12 ha).