Wat is de betekenis van schepel?

2020
2021-09-18
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

schepel

inhoudsmaat voor graan e.d.. inhoudsmaat voor droge waren zoals graan, meel e.d., het tiende deel van een hectoliter. Voorbeelden: Maten die vroeger werden gebruikt zijn een roe, een duim, oord, mud, el, voet, schepel, spint, pond, kilo, kan, Meppeler Mud, Meppeler kluit en tal van andere varianten op weeg-gebied. Meppeler Courant...

Lees verder
1973
2021-09-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

schepel

m./o. (-s), 1. inhoudsmaat voor droge waren: vroeger: 1 schepel = 1/4 Amsterdams mud, nu: 1 schepel = 10 L ; 2. landmaat: zoveel land als bezaaid kan worden met 1 schepel rogge (ca. 1/8 ha).

Lees verder
1950
2021-09-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schepel

o. (-s), 1. (Zuidn.) grote, platte houten schop met lange steel om graan en aardappelen op te scheppen of om te zetten; 2. inhoudsmaat voor droge waren ; oudt. ¼ van een Amsterdams mud ; thans = 0.1 hl of 1 Dl; — met schepels, met grote hoeveelheden; — (spr.) om iem. goed te kennen, meet men eerst een schepel zout met...

Lees verder
1949
2021-09-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schepel

inhoudsmaat voor droge waren, oudt. ¼ Amst. mud, nu 1/10 hl = 1 dekaliter; ook: de inhoud van zulk een maat.

1937
2021-09-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Schepel

Oude maat voor droge waren, meestal 10 liter. In het Oosten van het land meet men vaak een stuk land bij ,,schepels-zaad”, dat is een oppervlak, dat men met een schepel zaad (rogge) bezaaien kan. Men spreekt dus van: een stuk land groot tien schepels-zaad (d.i. 1 ha).

Lees verder
1933
2021-09-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schepel

oude Ned. inhoudsmaat v. 1/10 hl; in Drente oude landmaat (1/12 ha).

1926
2021-09-18
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Schepel

is de naam van een oude Nederlandsche inhoudsmaat, groot 10 Liter. Het woord wordt thans nog al eens gebruikt als vertaling van het Grieksche modios (Matth. 5:15; Marc. 4 : 21; Luc. 11 : 33), waarmede een korenmaat van ongeveer 83/4 Liter inhoud is bedoeld.

1916
2021-09-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Schepel

Inhoudsmaat voor droge waren = 10 Liter Ook vroeger in Drente oppervlakte maat = 0.0833 H.A.

1916
2021-09-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schepel

Schepel - oude landmaat in Drente, 1/12 Hectare. Ook een inhoudsmaat van 1/3 H.L., vooral bij aardappels in sommige streken nog in gebruik.

1910
2021-09-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Schepel

Schepel - graanmaat in verscheiden landen. Ook in Nederland, een mud hield 10 schepels, later bij de invoering van het metrieke stelsel behield men den naam nog lang voor 1/10 H.L. of 10 L.

1898
2021-09-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schepel

Schepel - o. (-s), zekere inhoudsmaat (voor droge waren); (oudt.) 1/4 van een Amsterdamsch mud; (thans) = 0.1 HL. of 1 DL. ; maat zelf, zoowel als de inhoud; (spr.) om iem. goed te kennen, moet men eerst een schepel zout met hem gegeten hebben, moet men zeer lang met hem omgegaan hebben; — er is een gat in ’t schepel (bij pelders gezegd...

Lees verder
1870
2021-09-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schepel

zie Maten en Gewigten.