2019-11-22

Schenken

Biedsysteem ontwikkeld door de Amerikaan Howard Schenken, met als belangrijkste kenmerk een sterke 1♣-opening (17 punten of meer).

2019-11-22

schenken

schenken - onregelmatig werkwoord uitspraak: schen-ken 1. aan iemand overhandigen die het mag houden ♢ hij heeft mij een gouden horloge geschonken 1. er aandacht aan schenken [er bewust mee bezig zijn] 2. het leven schenken aan een baby [een baby krijgen]

2019-11-22

Schenken

Schenken - (schonk, heeft geschonken) , uit-, overgieten (uit eene flesch, pot of kan): wijn, bier, water, koffie, thee schenken; de glazen, de kopjes vol, halfvol schenken; de koffiekan schenkt niet, de tuit is verstopt; — in het klein verkoopen, slijten (dranken): hier wordt geen jenever geschonken; men schenkt hier zuiveren wijn; — (spr.) laat ons klaren wijn schenken, de zaken juist benoemen, duidelijk onze meening zeggen; zeggen waar het op staat; — geven, vereeren, begiftigen : wat z...

2019-11-22

Schenken

zie Geven.