2019-10-20

Schellingwoude (Amsterdam)

Dit ten zuidoosten van Nieuwendam aan het Buiten-IJ gelegen dorp ontstond in de 14de eeuw. Na een periode van welvaart in de 15de en 16de eeuw bleef uiteindelijk een bescheiden dijkdorp over met binnendijks op een kunstmatige hoogte de kerk. Het in 1916 aan de zijde van het Buiten-IJ gestichte marinevliegkamp Schellingwoude werd in 1940 vernield. Ter plaatse van een 17de-eeuwse kerk (hersteld 1835) kwam in 1866 naar plannen van G. Kater de huidige (Herv.) kerk (Wijkergouw 6) tot stand als een ge...