Wat is de betekenis van Schellingwoude?

1933
2021-02-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schellingwoude

Dorpje in het landelijke gedeelte van Amsterdam, met dam en de Oranjesluizen tusschen IJ en IJselmeer.

1916
2021-02-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schellingwoude

Schellingwoude - dorp in de voormalige N.Holl. gem. Ransdorp, op 1 Jan. 1921 bij Amsterdam ingelijfd. Het ligt aan het afgesloten IJ, bij de Oranjesluizen. Voorheen was S. een zelfstandige gem. van 329 H.A., tot het in 1857 bij Ransdorp werd gevoegd. Het dorp wordt voor ’t eerst in 1275 vermeld. Door den aanleg der Oranjesluizen is het vooruitgegaa...

Lees verder